DOBRO JE OBNOVITI

STARŠI, MORDA ŠE NE VESTE...

 

 

da otrok brez posluha ni in da poznamo le otroke z različno razvitim posluhom, da je na posluh možno do določene mere tudi vplivati in ga popraviti oz. razviti. Za uspešen napredek v glasbeni šoli je dober posluh eden od nujnih pogojev.

da bo glasbeno šolanje res uspešno, če bo  ob dispozicijah in veselju za glasbo  vaš otrok redno obiskoval pouk vseh predmetov določenega letnika, če bo dnevno doma vežbal, če se boste za njegovo glasbeno šolanje zanimali, mu ob težavah stali ob strani, ga spodbujali, ga ukorili in pohvalili, se s predmetnim učiteljem večkrat posvetovali, mu sčasoma kupili dober inštrument, mu pomagali, če bi se po lastni želji in presoji glasbenega učitelja odločil za nadaljnji študij glasbe in poklicno usmeritev. Glasbenikov na šolah, glasbenih zavodih in orkestrih resno primanjkuje.

da so vzroki premalo uspešnega glasbenega šolanja lahko različni: premalo razvit posluh, fiziološke ˝nespretnosti˝, pomanjkanje volje in veselja, neredno prihajanje k pouku, premalo vežbanja, nezanimanje staršev za šolanje svojih otrok, neustrezni izbor inštrumenta (tudi slab inštrument oz. brez njega), preblag ali prezahteven učitelj, tudi neustrezna metoda vzgojnega dela in morda še kaj.

da sta dve leti šolanja pri enem ali morda pri dveh učiteljih dovolj, da bi ugotovili osebnostne pogoje za glasbo oziroma sklepali o nadaljnjem šolanju. Je pač tako  ne glede na to, če bomo ob bolečem spoznanju to priznali ali ne  da vsi otroci, ki pridejo k nam, nimajo zahtevanih oz. želenih pogojev za obiskovanje pouka na glasbeni šoli. Seveda se pri odločitvi pri najboljši volji kaj lahko tudi zmotimo. Morda ne uspemo vedno najti tudi najprimernejšega načina, toda težimo za tem,da bi bile odločitve obojestransko  med starši in nami  z razumevanjem ˝uglašene˝ in sprejete. Žal morajo na ostrino teh sklepov in različno obravnavanje vplivati tudi prostorske in kadrovske možnosti.

 

da pri šolanju v osnovni ali srednji šoli že dolgo govorimo o razbremenitvi otrok in staršev oziroma o prenosu čimvečjega deleža in priprav za pouk v okvir šole same. Pri naših učencih pa je zadeva nekoliko drugačna: doma bo potrebno vedno igrati in vežbati in to precej več, kot mnogi to delajo danes.Če kje, potem pri nas velja znani izrek, da ˝vaja dela mojstra˝. Pa še to: z domačo nalogo ali risbo boste morda ˝pomagali˝ vašemu šolarju, pri pouku violine ali klavirja, flavte ali harmonike pa ga preprosto ni mogoče nadomestiti. Vaša hčerka ali sin se bosta z dnevnim vežbanjem sama pripravljala na vsako uro pouka, na uri, pri izpitu ali nastopu sama  pokazala svoje znanje. Pri uri pouka bosta poleg ostalega zvedela tudi, kaj in kako morata doma vežbati, za vežbanje samo pa tu skoraj ni časa. S poslušanjem ali samo s teorijo se pa inštrumenta  žal ali na srečo  ne da naučiti.

da je za otroka inštrumentalni pouk, nauk o glasbi, morda sodelovanje v orkestru ali drugi skupini, pa še dodatne priprave za nastop in končno dnevno vežbanje, da je vse to zanj več kot resna obremenitev. Zato mu kaže razporediti njegov čas, mu napraviti tudi doma neke vrste urnik, v katerem bo imel odmerjen čas za pisanje domačih nalog, vežbanje inštrumenta in za obiskovanje pouka, čitanje knjig ter prosti čas za igro in razvedrilo. Če ima veselje za glasbo ga poskusimo razbremeniti drugih aktivnosti, dejavnosti, krožkov. Če bi se vsak učenec odločil le za eno smer, le za en dopolnilni pošolski krožek, bi imeli neprimerno več pošolsko aktivnih učencev. Mnogi med našimi učenci so odločno preobremenjeni.

da je šolnina, ki jo plačujete, glavni vir finančnih sredstev za materialne izdatke šole, tudi za nabavo inštrumentov, notnega materiala, opreme itd. Zaradi šolnine še ni noben učenec naše šole prenehal glasbenega šolanja.

 

 

prof. Miran Hasl

iz Letnega poročila CGV Koper

 za šol. l. 1972/73