DRAGOCENE IZKUŠNJE

(Mednarodna poletna šola prof. Sijavuša Gadžijeva in prof. Vasilija Meljnikova)

 

V času od 25. junija do 4. julija letos je na Centru za glasbeno vzgojo Koper potekala že šesta mednarodna poletna klavirska šola pod vodstvom priznanega in uspešnega pedagoga in pianista Sijavuša Gadžijeva. Istočasno je bila v istih šolskih prostorih letos prvič v Kopru poletna violinska šola, ki jo je vodil priznani prof. Vasilij Meljnikov. Klavirske šole se je udeležilo 13 mladih učencev in študentov iz Slovenije, Hrvaške in Nemčije, ki so svoje glasbeno in klavirsko znanje želeli dopolniti in izpopolniti s sodelovanjem pri pouku pri tako izrednem profesorju kot je prav Gadžijev. Udeleženci, med katerimi so nekateri že skoraj stalni, radi prihajajo v to poletno šolo, ki jim pomeni velik vir dodatnih informacij in dragocenih  izkušenj o načinu izvajanja klavirske igre. Potrjujejo svoje, že pridobljeno znanje in si pridobivajo še nadaljnje podatke, ki zadevajo glasbeno klavirsko poustvarjanje. Svoje razumevanje profesorjevih napotkov in lastno doživljanje igranih skladb skladateljev iz različnih umetnostnih obdobij predstavijo tudi na dveh zaključnih nastopih v Piranu in Kopru. 

 

Jasna Jerman

 

Konec junija je bil na koprski glasbeni šoli v znamenju dveh poletnih šol:  klavirske, ki jo je vodil prof. Sijavuš Gadžijev in violinske pod vodstvom prof. Vasilija Meljnikova in s sodelovanjem korepetitorke, pianistke Hermine Hudnik. Na violinski tečaj se je prijavilo 13 kandidatov, srednješolcev in študentov Akademije za glasbo iz Slovenije in Italije, ki so na začetku opravljali avdicijo. Vsi so bili dobro pripravljeni in so jo uspešno opravili. Sam pouk je potekal v prijetnem vzdušju. Vsak violinist je imel pet individualnih lekcij s profesorjem, na katerih so ˝pilili˝ že prej pripravljene skladbe. Največ časa so namenili interpretaciji skladb, kjer se je prof. Meljnikov izkazal kot izvrsten pedagog, ki zna prenesti svoje izkušnje violinista koncertanta tudi na mlajše rodove. Ob koncu tečaja so mladi violinisti pripravili interni koncert v Kopru. Skupaj s pianisti udeleženci poletne šole prof. Gadžijeva pa dva javna koncerta, enega v Piranu, drugega pa v Kopru in s tem na lep način zaokrožili desetdnevno druženje v Kopru.

 

 

Bogomir Petrač