IVO JELERČIČ, ČASTNI ČLAN ZPGŠ

 

Na seji Izvršnega odbora ZPGŠ v Cerknem, dne 20. oktobra 1999 je Ivo Jelerčič prejel listino častnega člana ZPGŠ. S tem se je pridružil prvemu in do sedaj edinemu častnemu članu  ustanovitelju Društva glasbenih pedagogov Primorske (sedaj ZPGŠ) in dolgoletnemu direktorju CGV Koper prof. Miranu Haslu.

            Listino je Ivu Jelerčiču izročil predsednik IO ZPGŠ Borut Logar in prebral obrazložitev: ˝ Ivo Jelerčič, dolgoletni ravnatelj GŠ Postojna, se je kot član IO ZPGŠ odločno zavzemal za sodelovanje primorskih glasbenih šol, za tiste dejavnosti, ki našemu učitelju omogočajo strokovno povezanost s kolegi na celotnem primorskem področju, ter s tem nudijo večjo odmevnost, hkrati pa odgovornost pri njihovem glasbenoizobraževalnem delu.

            Pri tem je s tehtnimi, strokovno utemeljenimi predlogi in s svojo modro preudarnostjo ter doslednostjo bistveno prispeval k odločitvam, ki so omogočale hitro rast kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela na primorskih glasbenih šolah.˝

Ivo Jelerčič je glasbeni študij začel na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. Naprej je bil učitelj glasbe v vipavski dolini, leta 1966 pa ga je zborovsko delo pripeljalo v Postojno, kjer je po nekajletnem poučevanju glasbe na osnovni šoli postal leta 1972 ravnatelj glasbene šole. Ob delu je dokončal visokošolski študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Vseskozi je bil tesno povezan z zborovodskim delom in organizacijo zborovskega življenja na Primorskem in v zamejstvu.

            Je dobitnik številnih visokih priznanj in nagrad: Plakete Zveze kulturnih organizacij Slovenije, Vilharjevega priznanja Kulturne skupnosti Postojna, priznanja Izobraževalne skupnosti Postojna idr.