IZ GLASBENE ŠOLE ILIRSKA BISTRICA

 

Šolsko leto 1999/2000 se je začelo z običajnimi aktivnostmi v zvezi s pričetkom pouka. Kadrovsko smo uspeli okrepiti oddelke za pihala in trobila (klarinet, pozavno, saksofon) in tako zagotovili potrebe za uspešen razvoj in rast Pihalnega orkestra IL. Bistrica, ki je v zadnjem obdobju v največjem vzponu, tako v številčnosti kot v kvaliteti.

Zastavili smo delo komornih skupin, harmonikarskega in godalnega orkestra, saj je to delo zaživelo šele v preteklem šolskem letu. Prav tako smo kljub pomanjkanju finančnih sredstev posvetili svoj namen k ureditvi prostorskih pogojev na Jurčičevi ulici, kot v prostorih opuščenega vrtca na Župančičevi ulici.

Kljub aktivnostim nismo uspeli realizirati in nadaljevati uspešno začete Poletne šole v šolskem letu 1998/1999 za klavir, flavto, violino in harmoniko.

Trenutno se aktivno pripravljamo na številne nastope, tako za širšo javnost, kot tudi za šolsko mladino ob božičnih in novoletnih praznikih, ki so postali že vsakoletna tradicija. Prireditve se bodo vršile v okviru lokacij v mestu in v okoliških krajih.

V šolskem letu 2000/2001 slavimo 50-letnico šole. Potekale bodo priprave za izpeljavo le-te, ki pa bodo v skladu z zmožnostmi finančnih sredstev. Nastopi posvečeni obletnici bodo potekali čez celo šolsko leto.V programe nastopov bomo poskušali v največji meri pritegniti aktivno delujoče glasbenike, študente in dijake, ki izhajajo iz naše šole.

PRIMORSKIM SOZVOČJEM želimo uspešno izhajanje in da bi omogočila stalnim bralcem čimveč aktualnih člankov. Revija naj ne bi bila skupek podatkov, temveč naj bi odpirala razmišljanja in mnenja praktikov, da glasbene šole ne bi postale le inštitucije, ki bi služile le sebi in njihovemu vodstvu. Čas je že, da nudimo učencem prijazno šolanje, kjer naj ne bi prevladoval le tekmovalni duh v svojim negativnem smislu.

Razmišljanja naj bi potekala in odgovarjala na izzive, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti: vizije glasbenega šolstva glede na strmo upadanje natalitete, smotri in cilji glasbenega izobraževanja, kadrovska problematika in podobno.

Če bodo PRIMORSKA SOZVOČJA vplivala na takšna razmišljanja, bodo opravičila svoj namen.

Reviji želim v svojem udejanjanju srečno pot !!!

Zorko Antonič