JUBILEJ GŠ ŠKOFJA LOKA

 

Pol stoletja poučevanja glasbe in prenašanja znanja na mlade rodove je proslavila v novembru 1999 tudi Glasbena šola Škofja Loka.

            Svoj jubilejni koncert so izvedli v Kristalni dvorani, predstavila pa  se je vrsta najboljših učencev  solistov in tudi komornih skupin. Kar petnajst točk smo našteli v programu, v katerem so bila zastopana vsa glasbila, ki jih poučujejo na šoli. Od komornih skupin smo slišali skupino pevcev, kvintet kitar, kvartet klarinetov, trobilni kvartet, duo flavt, pevski duet, skupino z renesančnimi glasbili in godalni ansambel.

            Ob pozdravnih nagovorih ravnatelja in predstavnikov občine ter Ministrstva za šolstvo in šport je šola predstavila tudi zajeten zbornik z zanimivimi prispevki več avtorjev o glasbenem šolstvu v Selški dolini, o glasbi na Škofjeloškem nekoč in danes in z izčrpnimi podatki o delovanju šole, bogato fotokroniko ter drugimi priložnostnimi zapisi.Ravnatelji, ki so od ustanovitve pa do danes vodili šolo so: Franjo Zorko, Edvard Lipovšek, Oskar Škulj, Blagoje Ilić, Anton Kvaternik, Marija Schulz, Ivan Gorenšek in sedanji ravnatelj Valentin Bogataj.Svoj zapis ˝Ob jubileju˝ v zborniku Petdeset let glasbene šole Škofja Loka Bogataj zaključuje:

            ˝Želim, da šola s svojo dejavnostjo tudi v prihodnje uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo: omogoča izpolnitev želje po ukvarjanju z glasbo vsem, ki to resnično čutijo v sebi. To pomeni tudi povečevanje vpisa in bolj enakomerno razpršenost po celotnem škofjeloškem območju. Glasbena šola želi biti tudi v prihodnje eden od sooblikovalcev njegovega kulturnega življenja.˝

 

Bojan Glavina