KRAŠKA DISONANCA in NOVI SEŽANSKI GODBENI DOM

 

"Več babic, kilavo dete!" je staro domače reklo in po tej modrosti se je iztekla tudi konstitutivna seja novega Sveta zavoda sežanske Glasbene šole, kot refleks na "svojeglavo" izdajo Odloka o ustanovitvi šole po novi (?) šolski zakonodaji, ZOFVI-ju (Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja) iz leta 1996, ki ga je hvalevredno in končno letošnje pomladi izdal novi sežanski župan Miroslav Klun po razsodni in možati odločitvi, da tako ne gre več naprej! Tripartitna zasedba zakonsko določenega enajstčlanskega Sveta zavoda, ki naj bi odgovorno predstavljala interese uporabnikov in učiteljev, združenih v upravni organ šole, v pomoč ravnatelju in krovnemu upravljalcu šole, na našem Krasu še ne more in ne zmore urediti svoje zasedbe tako, da bi bil "volk sit in koza cela"! Pri 100% prisotnosti izvoljenih in nominiranih svetnikih novega Sveta zavoda s strani sežanske sedežne občine, komenske podružnične šole in s hrpeljskega dislociranega oddelka smo pogrešali nepojasnjeno odsotnost Divačanov, kar je razpravo o načrtovanju utirjanja še druge, ˝južne˝ podružnične šole (Divača & Hrpelje-Kozina) pripeljalo v slepo ulico.

Nepojasnjena odsotnost predstavnika občine in predstavnika staršev našega dislociranega oddelka v Divači na konstitutivni seji novega Sveta zavoda pač izkazuje nasprotovanje politike enostranski izdaji Odloka, ki bi moral biti izdan kot dokument skupnega dogovora vseh štirih županstev novih občin. To, se razume, šele po delitvi imovine prejšnje enovite sežanske občine leta...............!? Vse mimo ali nad odredbo vlade in MŠŠ (Ministrstva za šolstvo in šport), da je obvezno novo šolsko zakonodajo (ZOFVI'96) s spremljajočimi šolskimi akti sprejeti do 15. 03. 1997!!

 

Kljub zakonsko spornemu Odloku pa šola po treh letih "brezvladja" končno vendarle lahko tudi pravno urejeno zaorje v nove brazde, čeprav je formiranje članstva njenega Sveta zelo občutljiva zadeva. Enajst članov nikakor ne more enakovredno pokrivati interese ustanoviteljske in ostalih treh "zainteresiranih" občin ter vseh štirih Svetov staršev v skupni zasedbi še s petimi delegati - delavci šole.

 

Kraška burja z brkinskim južnim vetrom zahteva v bistvu sozvočje 15 partiturnih glasov v novem Svetu šole, od katerih naj bi imeli izmenično po štirje v vsakem novem stavku tacet. Tako bi venomer muziciralo enajst "godcev", brez zamenjave glasbil seveda, pa to ni povšeči enemu izmed vplivnejših politikov, ki ima doma, nota bene, vseh 9 Mozartovih simfonij. Drugi politik s sedeža direktorja občinske uprave, pa javno oporeka legitimnosti izdanega sežanskega Odloka in mu je vseeno, če bo zaradi politične nestrpnosti in neprilagodljivosti trenutku časa, preko 40 učencev delno zapostavljeno v utripu dislociranega oddelka. Pa nič ne de! Bili so poklicani in bodo tudi odpoklicani, parlamentarne volitve so pred vrati!

Kraško-brkinska šola pa - njim navkljub in staršem naših učencev v veselje in zadoščenje - smelo in uporno plove proti 50-letnici ustanovitve leta 2003! Ko politiki opravijo z delilno bilanco prejšnje enovite sežanske občine bo zagotovo veliko lažje, saj bodo delili menda tudi miselnost.......

Do tedaj pa: desetčlanski Svet šole imamo, urejene in ustrezne prostore na matični šoli in na podružnici v Komnu tudi in kaj hočemo več! Več dobre muzike, maestro! Živimo in muziciramo na stičišču kultur dveh sosednih narodov in naše manjšine v Italiji, na pretoku kulturnih tokov med Ljubljano in Trstom. Pomembno in odgovorno! Brez, še raje pa tudi z

"južno" podružnico, povsod imamo kar nekaj bistrih in talentiranih učencev.

 

Županu sežanske občine opisanih zavezujočih vsebin izrednega poslanstva šole ni bilo potrebno posebno izpostavljati, zato ni čudno, da nam je brez zadržkov dovolil adaptacijo večje garaže starega sežanskega Gasilskega doma v kateri smo uredili dve sodobni učilnici za inštrumentalni pouk, primerno in ustrezno dvorano za šolski in pihalni orkester, novi Godbeni dom sežanskih godbenikov in hišnikovo delavnico. Prostore smo slavnostno odprli 25. septembra 1999 ob prisotnosti svetovalca vlade RS za glasbeno šolstvo, mag, Franca Okorna, ki pa se je začudil, da na prireditvi ni bilo prav nobenega ravnatelja z naše sloveče primorske naveze ZPGŠ (!?). Največkrat nam je že vsega preveč in vedno ne zmoremo prisostvovati povsod! Sicer pa gre dostikrat še bolj sproščeno brez ravnatelja (ice)! Tako bo najbrž tudi na žurki godbenikov po vseh predprazničnih decembrskih nastopih v novem sežanskem Godbenem domu kamor fantje in dekleta pričakovano povabijo tudi druge orkestraše, člane šolskih godalnega in harmonikarskega orkestra.

 

Redakciji PRIMORSKIH SOZVOČIJ čim manj razglašenih disonanc in "mirno morje!" na naši skupni plovbi, vsem učencem in kolegom s primorske naveze pa srečno v novo tisočletje ob slastnem pršutu zalitim s teranom, seveda!

 

Leander Pegan