NOVA GLASBENA ŠOLA V CERKNEM

 

V življenju posameznega človeka, skupnosti ljudi ali naroda so mejniki, ki to življenje zaznamujejo z dogodki, ki delovanje življenja usmerijo v nove tirnice.

Prav tak dogodek se je zgodil v četrtek, 23. septembra 1999, ko smo v Cerknem otvorili nove prostore za podružnično šolo Glasbene šole Idrija.

Glasbena šola v Cerknem deluje že od leta 1945. Najprej jo je pod svojo streho sprejela Osnovna šola Cerkno in ji nudila prostore v svojih starih zgradbah. Pozneje se je preselila v prostore nad bazenom hotela Cerkno, kjer je bila vse do letošnje jeseni. Nikdar v svoji 54-letni zgodovini pa ni imela lastnih prostorov in primerne dvorane, da bi svoje poslanstvo opravljala v primernih pogojih za delo. Vsa leta je vodstvo Glasbene šole Idrija opozarjalo na te razmere, učitelji in učenci pa so se trudili, pridno in odgovorno delali, ter čakali in upali na ˝boljše čase˝ . Za Idrijo in Cerkno je zanimivo to, da v isti zgradbi skupaj živita muzej in glasbena šola. Izkušnje kažejo, da je to sožitje možno in obema ustanovama v dobro.

Ko je leta 1996 Idrija dobila obnovljene prostore za glasbeno šolo v gradu Gewerkenegg, se je začelo premikati tudi v Cerknem. Za to so se še posebej zavzeli: prvi župan nove občine Cerkno dr. Janez Podobnik, takratna ravnateljica Glasbene šole Idrija Marija Rijavec in vodja podružnice v Cerknem Milojka Bizjak. Leta 1997 se je ideja z izdelavami projektov začela uresničevati, leto pozneje pa se je udejanila z začetkom adaptacije muzejske hiše, ki je bila v slabem letu dni popolnoma obnovljena in pripravljena za začetek šolskega leta.

            S sredstvi občine Cerkno, ministrstva za kulturo, ministrstva za šolstvo in šport, ter Mestnega muzeja Idrija je bila zaokrožena investicija v višini skoraj 120 milijonov tolarjev.

Investicijo je vodila občina Cerkno z županom Jurijem Kavčičem.

Cerkljanski župan  Jurij Kavčič je v predstavitveni zgibanki zapisal: ˝Tako se bosta v novih prostorih neposredno srečali zgodovina in glasba, v sosednjem razdelku pa bo razstavljena neandertalčeva piščal iz Divjih bab, ki zgodovino in glasbo simbolično združuje.˝

            Otvoritvena slovesnost je bila lepa in vredna pomembnosti trenutka. Poleg domačinov, izvajalcev del, predstavnikov občin Cerkno in Idrija, predsednika državnega zbora dr. Janeza Podobnika in drugih odličnih gostov, sta se je udeležila tudi predstavnika ministrstva za kulturo, ter šolstvo in šport  državna sekretarja Silvester Gaberšček in Matjaž Vrčko.

Projektantka je bila arhitektka Anica Kovačič iz podjetja U.N.I.A. iz Idrije, izvajalec pa je bilo podjetje ZIDGRAD  S.G.P.  Idrija. Učenci in učitelji vseh oddelkov pa so za slovesnost pripravili lep koncertni program. Z novo stavbo glasbene šole v Cerknem, je ta del idrijske glasbene šole dobil vse možnosti, ki so v okviru prostorskih pogojev potrebne za uspešno in kakovostno delo: več učilnic za pouk inštrumentov, kar kliče po razširitvi programa (trenutno v Cerknem nimamo oddelka za godala), dve učilnici za skupinski pouk, ter dvorano, v kateri bomo lahko izvajali nastope in koncerte raznih izvajalcev. Za sam kraj Cerkno pa je stavba velika pridobitev, saj se bodo v njej lahko dogajali različni kulturni dogodki v organizaciji muzeja, glasbene šole ali drugih prirediteljev.

            Nove glasbene šole v Cerknem pa se lahko veseli tudi Zveza primorskih glasbenih šol, saj je z njo dobila še eno prizorišče, kjer se bodo lahko odvijala Srečanja glasbenih šol Primorske, tekmovanja in druge oblike druženja.

 

Stanka Močnik