VTISI IZ MEDNARODNE POLETNE KLAVIRSKE ŠOLE PROF. IGORJA LAZKA V AJDOVŠČINI

 

Že tretje leto zaporedoma je v letošnjem juliju potekala mednarodna klavirska šola prof. Igorja Lazka v Ajdovščini. Pravzaprav je takšna oblika šole obstajala že prej in sicer vsako leto pod drugim umetniškim vodstvom (prof. Arbo Valdma, prof. Paul Badura-Skoda in prof. Leonid Brumberg) na gradu  Zemono pri Ajdovščini, zadnji zgodovinski dogodki pa so vplivali, da je ta pobuda popolnoma zamrla. Leta 1996 je na pobudo Glasbene šole Ajdovščina ponovno oživela zamisel o poletnem izpopolnjevanju mladih glasbenikov, ker so se medtem tudi pogoji, ki so  za tako dejavnost potrebni, spremenili. Šola je obnovila učilnice, malo dvorano za nastope in pridobila nekaj kvalitetnih klavirjev. S tem je lahko nudila  možnost srečanja mladih ljudi, ki bi samemu kraju dali večji ustvarjalni razmah in s svojim delovanjem vnesli živahnost kulturnega utripa. Navzven bi tistim, ki želijo razširiti svoja obzorja in obogatiti svoja znanja nudili visoko strokovno in umetniško kvaliteto pouka, navznoter pa ˝vpletli˝ mlade glasbenike ožjega okolja. Odprli bi jim perspektive, vzpodbudili zanimanje, pogum, samozavest.

            Šolo vodi vsa tri leta priznani ruski pianist in pedagog, prof. Igor Lazko, ki s svojo umetniško osebnostjo uspešno uresničuje vse te želje in potrebe. Že ob prvem stiku odkriješ v njem izjemno osebnost s širino pogledov, umirjenostjo in človeško toplino. Sposoben  se je  vživeti v razumevanje in dojemanje mladih. Izredno pozitivno deluje na počutje učenca, tako da lahko vsak maksimalno razvije vse svoje sposobnosti.

Prof. Lazko že pri prvem srečanju z učencem takoj ugotovi njegove potrebe in z izredno pronicljivostjo spozna probleme učenčevih težav, tako tehničnih kakor muzikalnih. Vsaka njegova pripomba tehničnega značaja je vedno v izrazito muzikalni funkciji in se naslanja na določeno metaforično predstavo. Njegovo delo se ne zaustavi samo pri individualnih lekcijah, temveč nenehno preverja in ohranja stike z vsemi (celo med vadenjem v učilnicah) . Skupaj z udeleženci ob poslušanju in gledanju video kaset raznih tekmovanj komentira posamezne izvedbe in s tem navaja kandidate k aktivnemu in poglobljenemu opazovanju. Zaradi takega pristopa je udeležba na njegovih poletnih šolah izredno dobra, saj se večina z velikim navdušenjem vrača v Ajdovščino. Poleg domačih glasbenikov prihajajo tudi iz vseh krajev Slovenije in iz tujine, saj jih pričakuje poleg odličnega pedagoga tudi prijetno okolje in prijaznost domačinov. Na internih nastopih pred vrstniki in na zaključnih javnih koncertih na Zemonu, na Dobrovem in v Idriji se preverjajo in potrjujejo uspehi takega dela.

            Skupna motivacija, radovednost, potreba po spoznavanju drugih vpliva na to, da veliko udeležencev ohrani medsebojne stike preko dopisovanja in ponovnih srečanj. Ne glede na razlike v starosti, v nivoju znanja in nadarjenosti, vsi radi delajo in na koncu tudi odidejo domov z občutki zadoščenja in hvaležnosti.

 

Z organizatorko poletne šole prof. Heleno Plesničar

se je pogovarjala Nadja Žerjal.