PETDESET LET SCGV E. KOMEL GORICA

"Družina Komel" - napotnica za življenje

Glasbena šola Emil Komel je postala zame napotnica za življenje, za poučevanje, za dojemanje glasbe v širšem smislu - v bistvu je oblikovala mojo osebnost. Prišel sem v Gorico kot tujec, da bi študiral muzikologijo na goriškem oddelku videmske univerze, ob tem pa sem želel zaključiti svoj študij klavirja. Potreboval sem instrument, na katerem bi vadil in pripravil diplomski program. Na šoli Komel so me takoj sprejeli kot enega izmed svojih, brez predsodkov ali drugih stranskih interesov, ki so večkrat prisotni v glasbenih ustanovah. Glasbena šola Komel je svojevrstna družina; ni zaprta v svoj krog, ampak pozitivno uprta v svet in ljudi: v iskanju novega vidi osnovo svojega razvoja. V tem se razlikuje od tistih ustanov, ki v svoji majhnosti odklanjajo katerokoli novost, predvsem zaradi bojazni pred konfrontacijo.
Družina Komel se v javnosti ne ponaša s svojim delom, čeprav se v njenih prostorih razvija bogato kulturno življenje in iskrena človečnost - izraz subtilne inteligence.
V svoji ponižnosti se zaveda, da se ob "drugačnosti" lahko samo obogati, in prav v tem je njena veličina. Presenetilo me je, kako si v tej družini vsi med seboj nesebično pomagajo, čisto preprosto zato, ker so pošteni. To je v naši družbi prava redkost, prava dragocenost medčloveških odnosov. Glasba je tu življenjska vrednota, je osnova pri izoblikovanju iskrenih osebnosti.
V prostorih šole Komel sem lahko prosto uporabljal učilnico in instrument. Nadaljeval sem študij s svojo profesorico, čeprav ni bila član profesorskega zbora. Ob podpori tega okolja sem se razvijal kot človek in kot glasbenik. Povsem svobodno sem se odloči, da postanem del te šole in sem tako kot redni študent zaključil svoj študij.
Spoštovanje in zaupanje, ki so mi ga "družinski člani" šole Komel dajali, mi je vlivalo vedrino in mi pomagalo, da sem pozitivno razvijal svoje znanje in sposobnosti. Začutil sem, da je za šolo Komel važno, da se razvijaš predvsem kot človek in da se le iz ponižnega in skromnega srca lahko razvije prava glasbena osebnost.


Carlo Corazza