ENO LETO DRUŠTVA UČITELJEV HARMONIKE SLOVENIJE

Aprila je minilo eno leto, odkar je v slovenskem registru društev vpisano tudi Društvo učiteljev harmonike Slovenije.
To pravzaprav ni neka posebna novica, saj ni ne prvo učiteljsko društvo v Sloveniji, niti največje (združuje okoli 50 učiteljev in študentov). Morda pa je posebno že to, da so se učitelji harmonike "nekaj zmenili", saj nisem le enkrat slišal med ravnatelji trditve, da se harmonikarji »tako ne morejo nič zmeniti.«
Tudi sam razmišljam, kaj je bilo tisto, kar je vzpodbudilo izvedbo že kar stare zamisli o ustanovitvi društva. Sam se spominjam, da je že skoraj 10 let, kar sem od svojega nekdanjega profesorja Ernöja Sebastiana slišal pobudo za ustanovitev društva. Lahko bi rekli, da je spreminjanje šolskega sistema prineslo več priložnosti za druženje in izmenjavo mnenj med učitelji, tako na seminarjih, kot v študijskih skupinah. Ob pogovorih na ponavljajoče teme o pomanjkanju in nedostopnosti notne literature, smo vedno bolj ugotavljali, da je za spreminjanje tega stanja zelo pomembna dostopnost in pretok različnih informacij. Informacije o tem, kako to počnejo drugi, so nas kmalu pripeljale do pogovorov o Biltenu, klavirskih in kitarskih dnevih,orgelskih tečajih in podobnem.
Kapljica čez rob v tem nastajanju društva se je prelila na drugem seminarju za vodje harmonikarskih orkestrov (vodil ga je prof. Slavko Magdić) konec leta 2002 v Novi Gorici, kjer je bilo zbranih skoraj 40 učiteljev iz celotne Slovenije. Ob zaključku seminarja so udeleženci podprli dve pobudi: o pripravi pravil za ustanovitev društva ter oblikovanju učiteljskega harmonikarskega orkestra, ki je opravil svoj prvi nastop v mesecu aprilu 2003 na reviji harmonikarskih orkestrov na Jesenicah.
Ko smo se naslednjič učitelji harmonike marca 2003 zbrali na študijski skupini v Ljubljani, sta bili ideji o orkestru in društvu predstavljeni še ostalim učiteljem harmonike. Po predstavitvi pravil in njihovi dopolnitvi, smo izpeljali oblikovanje potrebnih organov društva. Pri tem smo izvršni odbor sestavili tako, da je s predstavniki zastopana cela Slovenija in s svojim predstavnikom tudi študenti.
Med nalogami, ki smo se jih takoj lotili, so bile priprava razstave notne literature, oblikovanje niza srečanj s pisci novih skladb za harmoniko in postavitev spletne strani s poudarkom na zbiranju in posredovanju koristnih informacij o različnih nastopih, tekmovanjih in podobnem, kar zadeva delo učitelja harmonike. Že pred uradno ustanovitvijo društva je začel z delom učiteljski orkester, ki ga vodi Slavko Magdić in ga letos sestavlja 30 učiteljev.
Ker je harmonika zelo mlad inštrument, ki se je izoblikoval v prvi polovici prejšnjega stoletja, je tudi literatura zanj nova, skladatelji in skladbe najpogosteje še nepoznane. Zato sem tudi sam dal pobudo za večjo predstavitev notne literature. K sodelovanju smo povabili enega večjih prodajalcev v Evropi podjetje Jetelina iz Nemčije, ki nas je obiskal v mesecu novembru. Nekateri obiskovalci so bili presenečeni nad količino predstavljenih izdaj. Prodajalca pa je presenetilo dejstvo, da bodo nekateri izbrano literaturo za šole naročili preko slovenskih trgovcev, kar pomeni, da bo pot od ustvarjalca do uporabnika še daljša in dražja. Naslednja naloga, ki smo se je lotili, je predstaviti domače ustvarjalce harmonikarske literature. Za začetek smo se odločili predstaviti tiste ustvarjalce, najpogosteje iz vrst učiteljev, katerih dela so že bila izdana ali jih srečamo na revijah in tekmovanjih. Tako smo se v januarju srečali z Ernöjem Sebastianom in v marcu z Dejanom Mescem. Do konca leta pripravljamo še srečanja z Vitjo Avscem, Robertom Mahničem in Emilom Glavnikom. Ko smo v društvu razmišljali, kako najhitreje posredovati razne informacije članom in drugim, smo se odločili oblikovati spletno stran. Želimo si, da bi naslov www.duhs-drustvo.si postal koristen in uporaben posrednik novic, zato med drugim ponuja obiskovalcem tudi vpis glasbenih prireditev.
Kako naprej? Kako ponuditi in organizirati vsebine, ki bodo zanimive za čim več ljudi? Idej in rešitev bi gotovo lahko našteli vsaj toliko, kot je članov in teh si želimo še več, da bo še več idej in… Verjamem, da nam niti idej niti dela ne bo tako hitro zmanjkalo. Upamo, da bo uspešen začetek vzpodbudil k sodelovanju v društvu tako tiste, ki za društvo še niso vedeli, kot one druge, ki o pristopu še razmišljajo.
Veseli bomo novih predlogov in pobud, ki nam jih lahko sporočite na naslov:
Društvo učiteljev harmonike Slovenije, Kidričeva ul. 6 3250 Rogaška Slatina ali elektronski naslov: info@duhs-drustvo.si.

 

Roman Drofenik