GLASBENE IGRAČE RUSKE SKLADATELJICE SOFIJE GUBAIDULINE
KRATEK PREGLED ZBIRKE SKLADB ZA OTROKE

Kratek življenjepis skladateljice:
Sofija Gubaidulina je rojena leta 1931 v mestu Hristopol (Tatarska republika bivše Sovjetske zveze). Študirala je klavir in kompozicijo na Moskovskem konzervatoriju P.I. Čajkovski; kompozicijo pri Nikolaju Pejku, učencu D. Šostakoviča, podiplomski študij pa je opravila pri Šebalinu. Skupaj s Šnitkejem, Denisovim in Silvestrovim sodi med vodilne skladatelje Nove glasbe, njene skladbe pa se izvajajo po celem svetu.
Njeni najpomembnejši skladbi sta: Offertorium - violinski koncert ter Sedem besed za violončelo bajan in godalni orkester. Njen klavirski opus obsega: Klavirski koncert - Introitus, za piano solo: Chaconne, Sonata, Glasbene igrače - 14 skladbic za otroke, Toccata- Troncata, Invention.

Analiza zbirke 14-ih klavirskih skladb za otroke GLASBENE IGRAČE (1969) S. Gubaiduline
Ta zbirka je namenjena pianistom, tudi mladim, ki radi odkrivajo nove dimenzije klavirskega zvoka.

1. Mehanična harmonika - Allegretto
Miniatura v 18-ih taktih, napisana v stilu glasbe za harmoniko (v registru za harmoniko), je sestavljena iz dveh elementov - sekundni akordi t.i. clusterji v obsegu intervala kvarta ter enostavne ljudske melodije, ki se gibljejo v sekundah. Pri prehodih iz sekundne melodije v sekundni akord uporablja za vezni element razloženi durov in molov kvintakord, nepopoln septakord. Melodija se najprej pojavi na tonu es, v srednjem delu na tonu as, in v zaključnem delu zopet na es. Torej imamo obliko a-b-a. Ritem je komplementaren, metrika se giblje med 4, 3 in 5 četrtinskimi takti.

2. Čarobni vrtiljak - Vivo

Miniatura v 35 taktih. Desna roka prinaša osrednji motiv, ki se v času te miniature spreminja harmonsko, dinamično, ritmično, pa tudi barvno in registersko. S temi spremembami avtorica poudarja delovanje živahnega, mehanskega in predvsem čarobnega vrtiljaka.

3. Trobentač v gozdu - Andante
Začetni impulz je zvok solo trobente, ki odmeva v gozdu. Kvartnosekundna harmonija, alikvoten niz, serijalna tehnika. Prva dimenzija te skladbe je gozd, občutenje prostora in dojemanje fizikalno glasbenih zmožnosti trobente mladega glasbenika.

4. Čarobni kovač - Presto
Toccatina, v kateri se v zadnjih taktih nepričakovano pojavi pesem čarobnega kovača (bitonalnost a-mol - as-mol). Toccata je virtuozna klavirska ali orgelska kompozicija, v Bachovem času je toccata pogosto predhodila polifoni obliki - fugi. Naslednja skladbica te zbirke Aprilski dan je napisana kot nadaljevanje toccatini ,ta je po svoji obliki fugetta.

5. Aprilski dan - Allegretto
Tema v tej fugetti, ki na začetku zazveni v desni roki, kasneje jo zaigra še leva roka, je sestavljena iz vseh dvanajstih tonov, se postopoma razvija ter na koncu transformira v le en delček teme. Sama po sebi je zelo lepo izpeljana, tako da se da znotraj nje izredno lepo muzikalično frazirati. Kot spremljava se pri koncu pojavljajo čiste kvinte, kvarte in tritonusi.

6. Pesem ribiča - Lento
Melodija se giblje postopoma v desni roki, v levi roki pa teče spremljava - ležeči ton, ležeči interval: kvinta. Značilno je gibanje kvint po kvintnem krogu, unisono (isti ton v desni in v levi roki) ter bimodalnost-bitonanost. Najprej je d-mol, potem istočasno D-dur in c-mol, na koncu spet d-mol. Oblika je a-b-a.

7. Mala sinička - Capriccioso
Posnemanje petja male siničke kombinira izmenjavo leve in desne roke, posebnih ritmičnih skupin: septola, sekstola, kvintola, triola, decimola ter dvaintridesetinke. Značilna je tudi artikulacija - legato igra z redkimi staccati. Zanimiva je tudi vezna melodija v dolgih notah.

8. Medved, ki igra na kontrabas in črnka - Vivo
Leva roka posnema medvedjo igro na kontrabas, le ta igra Boogie-Woogie. Staccato igra na klavirju, posnema pizzicatto kontrabasa. Desna roka prinaša pesem črnke posnemanje vokala, ki poje blues. Pri tej melodiji so značilni predložki ter akordi, obrati septakordov, ki še dodatno vplivajo k temperamentu te skladbe.

9. Detelj - Adagio
To je skladbica, ki nam prikazuje dva značilna detljeva zvočna signala. Prva karakteristika je ponavljajoči suhi staccato ton, ki se ne javlja periodično, njegova ponavljanja so ritmično variabilna. Pri tem detljev zvok deluje kot tolkalni inštrument (detlj gradi zase hišico). Drugi detljev karakterističen zvok je petje. Kot ozadje so prisotni akordi, ki se harmonsko spreminjajo in s tem prinašajo vedno znova neko novo barvo.

10. Jelen si čisti roge - Tranquillo cantabile
Gre za polifono kompozicijo, ki jo sestavljata dve melodiji, vsaka roka vodi po eno melodijo. Obe melodiji sta grajeni v svobodni dvanajstonski tehniki. Ritem je koplementaren, kar pomeni, ko se prvi glas giblje, drugi drži dolgo noto. Redkeje se glasova gibljeta paralelno.

11. Sani z zvončki - Allegretto
Postopna kromatika v levi roki, skrita melodična kromatika v desni, ki se giblje v dveh registrih. V srednjem delu se v desni roki javljajo troglasni sekundni akordi, a je leva roka melodijsko bolj svobodna kot na začetku ali na koncu. Oblika skladbe je a-b-a. Igra je staccato, v najvišjem registru - tretja oktava; pedalizacija pomaga k doseganju zvončkom podobnega zvoka.

12. Odmev - Largo
Tipke moramo z desno roko držati nemo, brez direktnega proizvajanja tona. S tem so pri igri leve roke alikvotni toni zelo slišni. Drugi del je deset šesnajstinski takt 4+3+3 ali 3+3+4. Bimodalnost-eolski modus in Fis-dur, ki se kasneje spremeni v Es-dur - legato. Sledi spremenjeni prvi del, in spremenjeni drugi del - deset osminski takt: 2+2+3+3 ali 2+2+2+2+2 ali 3+3+2+2 ali 3+2+2+3. Koralna melodija je zdaj v levi roki in je staccato. Oblika skladbe je a1-b1-a2-b2.

13. Bobnar - Allegro
Skladba v stilu prvega stavka ene od Clementijevih sonatin. Napisana je v slogu posnemanja bobna. V tej skladbi ima desna roka vodilno vlogo, leva roka ima spremljevalni karakter. To je s pasažami, razloženimi akordi in sekvencami zelo bogata skladba, iz katere veje veliko humorja.
14. Gozdni muzikanti - Andante
Na koncu cikla Glasbenih igrač je zelo slikovita skladbica gozdnih muzikantov. Začne se zelo skrivnostno - kvinte v spodnjem klavirskem registru, ki dajejo občutek pastoralnega okolja in melodija glasu ptičke ali piščalke v zelo visokem registru - tretja oktava. Ta razdalja med levo in desno roko daje posebno dimenzijo občutek, da je prostor velik, globok, akustičen… Pojavijo se glasbeniki, ki igrajo na rogove v kvartetu, spremlja jih tudi glas ptičke ali piščalke, ki igra že od začetka skladbe. Po ponovnem javljanju rogov pridejo nizki sekundni akordi, ki oponašajo medveda, ki s svojim plesom še dodatno popestri to čarobno dogajanje .
 

Irena Urbanc