GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA NEKOČ IN DANES

Glasbena šola Ilirska Bistrica deluje od leta 1950. Maloštevilni učitelji so takrat poučevali majhno število otrok. Pouk je potekal v stavbi v Levstikovi ulici vse do leta 1983, ko se je šola zaradi povečanega vpisa otrok in premajhnih prostorov preselila v sedanje prostore v Jurčičevi ulici. Zgradba v kateri delujemo tudi danes je bila po navedbah takratnega učitelja in pevovodje v trnovski cerkvi Frana Gerbiča zgrajena leta 1886.
Dolga leta si je šola delila prostore s takratno Delavsko univerzo, ki je delovala kot enota OŠ Dragotina Ketteja. V tem času se je število vpisanih učencev vseskozi povečevalo, tako da imamo danes 280 učencev na 16 oddelkih, poučuje jih 26 učiteljev. Zaradi vse večjega zanimanja za glasbeno izobraževanje smo na željo staršev konec leta 1994 odprli oddelek v Knežaku, v prostorih tamkajšnje osnovne šole. Leta 1998 smo pridobili stavbo »bivšega vrtca« v Župančičevi ulici, od leta 2000 dalje pa uporabljamo še dva prostora v Domu na Vidmu.
Z novim šolskim letom 2004/2005 naj bi naša glasbena šola delovala na drugi lokaciji in sicer v eni izmed stavb bivše bistriške vojašnice, kjer so na voljo večji in številnejši prostori.
Poleg rednih in javnih nastopov, ki jih je kar precej, sodelujemo na revijah, tekmovanjih in ostalih prireditvah v občini in izven. Navezali smo stike z Glasbeno šolo Huga Wolfa iz Slovenj Gradca, z Zasebno glasbeno šolo Aleksandre Jug Matić iz Reke na Hrvaškem, s katerima si vsako leto izmenjujemo gostovanja. Gostili smo tudi glasbeno šolo iz Kecskemeta na Madžarskem in pri njih tudi v mesecu maju lanskega leta gostovali.
Organiziramo tudi mednarodno poletno glasbeno šolo za različne instrumente.
 


Laszlo Balazs, ravnatelj GŠ Ilirska Bistrica