PRAZNOVANJE
100 - LETNICE ROJSTVA JOŽEFA KLEMENČIČA V IDRIJI

Glasbena šola Idrija je bila pobudnica za praznovanje jubilejne 100 - letnice rojstva zaslužnega domačega glasbenika Jožefa Klemenčiča ( 1903 - 1963 ).
»Spoznavati Jožefa Klemenčiča pomeni najprej spoznavati človeka, ki je glasbo postavil na prvo mesto v svojem življenju, zato ga je tudi glasba mnogokrat postavila na odgovorna mesta v tedanjem idrijskem kulturnem dogajanju.
Štirinajst let je bil ravnatelj glasbene šole v Idriji in tako postavil temelje osnovnemu glasbenemu izobraževanju. Več let je vodil idrijsko rudarsko godbo, mladinsko godbo, razne tamburaške in druge orkestre, deloval pa je tudi v Cerknem in Žireh. Bil je velik praktik inštrumentalne glasbe, igral in učil je mnogo inštrumentov, za glasbo je navduševal idrijsko mladež in bil pri tem zelo uspešen. Spoprijemal se je tudi s komponiranjem in prirejanjem skladb, katere so izvajali njegovi učenci in orkestri. Vse to mu je uspevalo ob zelo skromni splošni in še bolj skromni glasbeni izobrazbi.« ( A. Žakelj )
Idrijčani smo se ga v letu 100 - letnice njegovega rojstva spomnili z več prireditvami, ki so bile namenjene njegovemu spominu.
V ta namen je bil leta 2002 ustanovljen Organizacijski odbor za pripravo praznovanja. Sestavljali so ga različni predstavniki idrijskega kulturnega in družbenega življenja. Predsedoval pa mu je Klemenčičev nekdanji učenec in upokojeni general Marijan Vidmar.

Prva slovesnost v okviru praznovanja je bila 27.marca 2003, ko smo Jožefu Klemenčiču na kraju, kjer je nekdaj stala njegova rojstna hiša, odkrili spominsko ploščo. Ob tej priložnosti je bilo zbranih veliko nekdanjih in sedanjih učencev glasbene šole, župan Občine Idrija Damjan Krapš in predsednik Vidmar pa sta v govorih orisala Klemenčičevo življensko pot in spregovorila o pomenu glasbene vzgoje na oblikovanje mladostnikove osebnosti. Po odkritju spominske plošče pa je bil v dvorani glasbene šole slavnostni koncert, ki so ga izvedli učenci Glasbene šole Idrija iz Idrije in Cerknega. Ker je Jožef Klemenčič deloval tudi v Cerknem, je bila 100 - letnica rojstva s slavnostnim koncertom učencev v mesecu aprilu obeležena tudi v tem kraju.
Jožef Klemenčič je bil še posebno uspešen na področju pihalnih orkestrov. Dolga leta je bil kapelnik več orkestrov in neprestano skrbel za njihovo obnavljanje z novimi člani, pretežno učenci glasbene šole. V spomin na nekdanjega kapelnika, je bil 14.junija 2003 na dvorišču idrijskega gradu Gewerkenegg koncert štirih pihalnih orkestrov, ki vsak na svoj način v današnjem času nadaljuje Klemenčičevo delo. Nastopili so: Mladinski pihalni orkester GŠ Idrija, Pihalni orkester Alpina Žiri, Godbeno društvo rudarjev Idrija in Godbeno društvo Eta Cerkno. Večer je bil prava manifestacija glasbe pihalnih orkestrov. Pomemben pa je bil tudi zato, ker je pihalni orkester iz Žirov zaigral eno izmed redkih ohranjenih Klemenčičevih del Javorski valček, idrijski orkester pa je prav v ta namen naštudiral Romualdo, skladbo Jana Vlaha, ki se jo še danes Klemenčičevi nekdanji učenci radi spominjajo, kako so jo igrali pod njegovim vodstvom na raznih tekmovanjih, festivalih in drugih prireditvah.

Večer pihalnih godb je v Idrijo privabil več sto poslušalcev iz različnih krajev Klemenčičevaga delovanja. Njegovi nekdanji godbeniki pa so obujali spomine na svojega nekdanjega učitelja in kapelnika. Občina Idrija pa je bila pokroviteljica slovesnosti in je koncert finančno pokrila v celoti.
Projekt praznovanja Klemenčičeve 100 - letnice pa je načrtoval tudi izdajo knjige o življenju in delu tega glasbenika ter zgoščenko Glasbene šole Idrija Glasbena čipka s posnetki igranja učencev.
Oboje je bilo uresničeno in javnosti predstavljeno konec januarja 2004 v Idriji in mesec kasneje v Cerknem.
Pisateljica knjige Jožef Klemenčič - življenje in delo Aleksandra Žakelj je v idrijski glasbeni šoli učiteljica nauka o glasbi. Vse leto je pridno zbirala dostopne arhivske in druge podatke o nekdanjem ravnatelju in učitelju glasbene šole. Vključila je tudi Klemenčičeve nekdanje učence, sorodnike in znance, ki so o glasbeniku povedali mnogo zanimivih in uporabnih podatkov in dogodkov. Največ gradiva za opis njegove življenske poti pa je črpala iz Klemenčičevega življenjepisa, ki ga je napisal sam v zelo nečitljivem rokopisu in ga glasbena šola hrani v svojem arhivu. Njegov učenec Marijan Vidmar je ta rokopis »prevedel« v čitljiv zapis in tako s tem delom veliko pripomogel k nastanku knjige.
Knjigo je založila Založba Bogataj iz Idrije.
Prav tako je v okviru omenjenega praznovanja Glasbena šola Idrija poskrbela, da je v počastitev 100 - letnice Klemenčičevega rojstva izšla zgoščenka Glasbena čipka s posnetki igranja učencev. Ta vsebuje petnajst skladb, na katerih se predstavljajo solisti, komorne skupine in harmonikarski orkester GŠ Idrija.

Posebnost zgoščenke sta dve skladbi Bojana Glavine, ki ju je napisal za Glasbeno šolo Idrija. To je Idrijska suita za klavir, namenjena idrijskemu delu šole ter Mala suita za tri kljunaste flavte, namenjena cerkljanskemu delu GŠ Idrija. Plošča je bila posneta v dvoranah glasbene šole v Idriji in Cerknem.To delo pa sta opravila Ivan Seljak in Pavel Magajne. Založnik plošče pa je Radio Cerkno d.o.o.

Knjiga in plošča združujeta preteklost in sedanjost - Klemenčiča, ki je Glasbeni šoli Idrija postavil temelje, na katerih gradi še danes in sedanji trenutek glasbene šole, ki ga predstavljajo učenci in učitelji, ki sodelujejo pri ustvarjanju zgoščenke. Zato obe deli predstavljata celoto. Tudi predstavitvena prireditev je izzvenela v tem smislu. Na njej so v obliki razgovora sodelovali vsi, ki so projekt vsebinsko, tehnično in organizacijsko uresničili. Sodeloval pa je tudi skladatelj in prijatelj Glasbene šole Idrija Bojan Glavina, ki je ob tej priložnosti povedal nekaj besed o delu skladatelja in skladbah, ki jih je podaril glasbeni šoli.

Praznovanje »Klemenčičevega leta« je bil za organizatorje kar velik finančni zalogaj, vendar ob zaključku praznovanja z veseljem ugotavljamo, da smo ob pomoči sponzorjev, darovalcev in drugih prostovoljcev zelo uspešno izpeljali vse prireditve. Spoznanje, da lokalne skupnosti,
krajevno gospodarstvo in druge organizacije naše delo podpirajo, smo celoten projekt pripravljali in delali z veseljem. Z njim pa smo v idrijsko kulturno zgodovino za zmerom vključili človeka - glasbenika, ki ima za glasbeni razvoj in oblikovanje naših krajev veliko zaslug. Zato ne pozabimo, da je sedanjost tudi sad dela naših prednikov. Zato jim za njihovo delo izkažimo hvaležnost in priznanje.

»Vendar je res, da bi bila brez njega (Klemenčiča) idrijska glasbena zgodovina v sredini dvajsetega stoletja drugačana. Ne boljša ali slabša, temveč drugačna. In že zato si Jožef Klemenčič zasluži svoje mesto v idrijskem zgodovinskem spominu.« (A. Žakelj).


Stanka Močnik