PRVI KORAKI DO KVALITETNEGA PEVCA

V okviru 3. zborovskega festivala Koper je 19. septembra 2003 potekala delavnica, na kateri je Maja Cilenšek predstavila delo z Otroškim pevskim zborom CGV Koper. Takšna oblika dela je bila v okviru festivala predstavljena prvič in je obiskovalcem nudila vpogled v metodiko dela z mladimi pevci.

Približno trideset pevcev je najprej pokazalo nekaj opevalnih vaj, s katerimi so si ogreli pevski aparat in se urili v intonančni čistosti enoglasja in večglasja. Z glasbeno-didaktičnimi igrami so se sproščali in ustvarjalno pristopili k oblikovanju zvoka. V drugem delu so nam predstavili nekaj skladb in se lotili reševanja težav, s katerimi se srečujejo pri poustvarjanju glasbene literature. Zapeli so Kogojevo Rajanje, Ebnovo Pomlad in turško ljudsko pesem Uszkudarban v priredbi Lajoša Bardosa.
Med poslušalci delavnice so bili zborovodje in učitelji glasbenega pouka v glasbenih in osnovnih šolah iz vse Slovenije. Po delavnici se je oblikovala strokovna razprava, kjer so glasbeni pedagogi izmenjevali svoja mnenja in izkušnje. Vsekakor je bila to ena izmed redkih tovrstnih predstavitev, zato je bila pobuda Maje Cilenšek sprejeta z navdušenjem.
3. zborovski festival je organiziral Mešani pevski zbor Obala Koper, ki ga že peto leto vodi Ambrož Čopi. V okviru festivala se je odvilo pet koncertov. Otvoritveni koncert so pripravili Otroški pevski zbor CGV Koper in gostitelji, v naslednjh dneh pa Mešani mladinski pevski zbor Veter iz Ljubljane, italijanski Torino Vocalensemble, vokalna skupina Dust iz Zreč in Akademski pevski zbor Collegium Musicum iz Beograda.
Festival je zbudil veliko pozornosti na celotnem obalnem področju in pomeni velik prispevek k dvigu kvalitete pevskega ustvarjanja in poustvarjanja pri nas.
 

Barbara Dobrila