SODELOVALNI POUK
GŠ IDRIJA - ODDELEK ČRNI VRH IN OŠ ČRNI VRH

Živim in delam v času sprememb, e-mail pošt, ter SMS sporočil, ki nam vztrajno in skrbno utrjujejo neosebni stik v vsakdanji časovni stiski. Novosti, ki nam jih nalagajo novi učni načrti, so usmerjeni v kakovost pouka v vseh šolah. Procesi učenja naj bi čimbolj razvijali socialni, čustveni in duhovni razvoj naših otrok. Tudi zakon o šolstvu jasno opredeljuje cilje tovrstne usmeritve v šolstvu: medsebojna pomoč, strpnost, spoštovanje sebe in drugih, sodelovanje in delo z drugimi. Prav sodelovanje je eden najboljših, najlepših, najkvalitetnejših in najosebnejših načinov za doseganje teh ciljev.
V majhni vasici Črni Vrh, med Javornikom in Špikom, na poti med Idrijo in Ajdovščino, pa se povezujemo in osebno sodelujemo že vrsto let. Naš oddelek ima svoj prostor v skromnem kabinetu športne vzgoje. Med orodji za šport in prosti čas se prepletajo naše prve note po tipkah klavirja in luknjicah kljunaste flavte. Ta skromni, za nas neprimerni prostor, pa s pridom uporabljamo že štiriindvajset let. V njem s kolegico poučujeva, jaz pa ga uporabljam še za medsebojno srečanje učencev glasbene in osnovne šole. V navadi je že, da učenci prvega razreda osnovne šole pri pouku glasbene vzgoje obiščejo naš prostor in tu v živo doživljajo svojo učno temo: poslušanje. Otroci z zanimanjem, zbranostjo in vedoželjnostjo strmijo v sovrstnika glasbenika.


Vzgojno - učne vrednote,
ki ob obojestranskem sodelovanju bogatijo izobraževalni proces učencev osnovne šole:


- poslušanje, doživljanje in kritično razmišljanje glasbe v živo,
- spontani pogovori, odgovori, povratna informacija po poslušanju,
- aktivna radovednost in fantazija,
- čustveno doživljanje glasbe,
- ustvarjalnost in kreativnost po poslušanju in spontana povratna informacija doživetega,
- zbrano sledijo razlagi pred ali po glasbi,
- spoznavajo in prepoznavajo znane melodije in doživljajo igro nastopajočih otrok,
- v prostoru utrjujejo: disciplino, spodobno obnašanje in poslušnost kot poslušalci,
- negujejo “bralne minute” ob črkovanju programskega lista,
- ozaveščajo doživljanje glasbe,
- nezavedno oblikujejo pozitivno samopodobo,
- učitelj prepoznava dolžino, intenzivnost in individualnost aktivnega sprejemanja učencev,
- nekaterim učencem pa so to usmeritvene ure pred vstopom v program glasbene šole.

Vzgojno - učne vrednote,
ki ob obojestranskem sodelovanju bogatijo izobraževalni proces učencev glasbene šole:


- popolna zbranost in aktivnost,
- občutek pomembnosti, uspeha in znanja pred vrstniki,
- premagovanje strahu pred neuspehom,
- vaja javnega in daljšega nastopanja,
- utrjevanje osvojene učne snovi, ter obnašanja pred občinstvom,
- sprejemanje in reagiranje na nepredvidljive reakcije učencev - poslušalcev,
- dokazovanje uspešnosti pri svojem delu izven obvezne šole,
- oblikovanje pozitivne samopodobe,
- povratna informacija o nastopu v obliki razgovora: učenec - učitelj,
- učitelj lažje oceni nivo zbranosti in moč treme pred javnim nastopanjem učenca.

Vzgojno - učne vrednote,
ki ob obojestranskem sodelovanju bogatijo obe strani:

- utrjevanje zbranosti
- popestritev učnega programa,
- krepitev medsebojnih odnosov,
- čustvena podpora vrstnikov,
- memoriranje dogodka s koncertnimi listi,
- vrednotenje svojega dela,
- dobra "reklama" za obe šoli,
- vaja zbranosti,
- želje po ponovnem snidenju in poslušanju glasbe.

Brez sodelovanja posameznik ne more postati uspešen v šoli, v življenju, ne v poklicu! Fotografiji nam kažeta, kako skrbno je razredničarka, Vera Rudolf iz OŠ Črni Vrh, oblikovala izdelke učencev o poslušani učni enoti. Projekta “Medved pleše” in “Muca sanja”, sta dobila naslov po njenem oblikovanju koncertnih listov. Idejo za nastanek je dobila ob poslušanju skladbic. V likovni svet risbe je tako vtkala naslova glasbenih del, ki bosta čez celo šolsko leto, iz razrednih panojev spominjala na prijetni uri poslušanja glasbe v glasbeni šoli.
Podporo za nadaljevanje sodelovalnega pouka imava v najinih učencih. Izražanje želja po ponovnem snidenju v kabinetu učitelja športne vzgoje, je zadosten razlog, da to delo nadaljujeva. Ob njem obojestransko rastemo in se veselimo v svetu otroške glasbe.

Vsi že težko pričakujemo dan, ko bodo učenci - začetniki iz razreda kljunaste flavte
pripravili nastop ljudskih in otroških skladbic svojim najmlajšim poslušalcem.
 Tekst: Valči Kavčič, GŠ Idrija
Likovni del: Vera Rudolf, OŠ Črni Vrh