ŠOLSKI ABONMAJI SO SE IZKAZALI KOT DOBRA NALOŽBA.

Pred leti smo se učitelji večkrat ˝spotaknili˝ ob (ne)obiske učencev na koncertih in nastopih, ki smo jih organizirali na Glasbeni šoli Postojna. Pogosto so kvalitetni in uspešni nastopi izzveneli v bolj prazni, kot polni dvorani. Zamisli in predlogi, kako povečati in s čim motivirati učence za obisk koncertov, so pripeljali do ponudbe šolskih abonmajev.
V letošnji abonma smo vključili šest koncertov v okviru GM oder in javne šolske nastope. Ob teh pa lahko učenci v abonma vključijo tudi druge koncerte, ki jih organizira šola.
Ponudba koncertov in prireditev se je brez ustreznega nagrajevanja v preteklosti izkazala kot neuspešna. Odločili smo se, da si učenec, ki trikrat obišče koncert, prisluži odlično oceno pri nauku o glasbi. Sprva nas je motilo dejstvo, da učence na koncerte privabljamo z oceno. Težko smo se sprijaznili, da otroci pač ne čutijo tako izrazite in neomajne ljubezni do glasbe. Ocena se je izkazala kot zelo pozitivna zunanja motivacija, ker si lahko učenci z njo izboljšajo uspeh. Učitelji nekaterim učencem lažje zaključimo letne ocene tudi z upoštevanjem rednega in vestnega obiskovanja nastopov in koncertov. Tiste, ki se udeležijo osem ali več prireditev, čaka še dodatna nagrada. V jesenskih mesecih jih popeljemo na koncert v ljubljanski Cankarjev dom. Lanskega oktobra smo se v Ljubljano morali odpraviti kar z velikim avtobusom.
Že dve leti je naša razmeroma velika dvorana polna. Sčasoma in z rednimi navodili smo dosegli, da se učenci na koncertih tudi primerno obnašajo in s tem pokažejo primeren odnos do nastopajočih in do glasbe.
 


Mojca Širca Pavčič