UVODNE MISLI


Po daljšem premoru je končno pred nami tudi jubilejna, deseta številka Primorskih sozvočij. Mogoče bi lahko kdo pripomnil, da v petih letih obstoja naše revije to ni veliko. Številke, ki se skrivajo za temi desetimi »opusi« Sozvočij pa so več kot prepričljive in kažejo drugačno sliko. Naj naštejem samo nekaj podatkov.
V 10-tih številkah je bilo skupno objavljenih 405 člankov in 50 utrinkov. Število vseh strani znaša 521, če temu dodamo deset prilog pa čez 600 strani. Vsi ti prispevki so delo kar 165-tih avtorjev. In, če upoštevamo dejstvo, da smo vsi - dopisniki, člani uredniškega odbora, ter glavni in tehnični urednik - pravzaprav (in predvsem) glasbeni pedagogi, ki se z »novinarstvom« ukvarjamo ljubiteljsko, potem je razlog za zadovoljstvo toliko večji.
O samem nastanku, namenu in tudi pomenu Sozvočij je bilo že precej povedanega in napisanega, zgoraj navedena »statistika« pa je tudi eden izmed pokazateljev upravičenosti obstoja naše revije.
Uspeli smo torej priti tudi do desete številke, ki ni posebna samo zaradi jubileja ampak predvsem zaradi vsebine. Poleg 40-letnice delovanja Zveze primorskih glasbenih šol, 50-letnice SCGV E. Komel Gorica in 50-letnice GŠ Sežana je prav gotovo najpomembnejša posebna priloga, ki na nek način predstavlja preskok naše revije iz »primorske« v »vseslovensko« dimenzijo.
Posamično sodelovanje drugih šol izven primorske regije s Sozvočji ni novo, saj smo nekatere že »gostili« na naših straneh. Pobuda, da bi se ob jubileju revije s kratkimi prikazi svojih dejavnosti predstavile vse ostale šole v Sloveniji pa je doživela nepričakovano velik odziv. Kar 40 šol je sprejelo povabilo, da se nam pridružijo v jubilejni številki, tako da se je naš »komorni orkester Primorskih sozvočij« razširil v »simfonični orkester Slovenskih sozvočij«. Nove - ljubljanske, štajerske, gorenjske, koroške,dolenjske, prekmurske, zasavske ... in še katere harmonije v Sozvočjih pomenijo vsebinsko obogatitev in tudi nov korak v kvaliteti medsebojnega povezovanja.
Zbiranje in soočanje raznovrstnih informacij, ocen, razmišljanj, predstavitev, zapisov o glasbenih dogodkih, lahko v skupnih slovenskih Sozvočjih tudi v prihodnje še bolj pripomore h kvalitetnejšim strokovnim povezavam, spodbujanju novih idej in pristopov v glasbenoizobraževalnem delu. Ne nazadnje pa na ta način seznanjamo tudi širšo javnost z našimi dosežki, problematiko in pomenom našega dela.
Pričujoča praznična »partitura« 10.številke je res pestra in bogata, tako kot je pester in bogat utrip dogodkov po glasbenih šolah. In - kot sem že zapisal v eni izmed prejšnjih uvodnih misli - zelo lep je občutek, da ta utrip ustvarjamo vsi skupaj: pedagogi, naši mladi glasbeniki, ljubitelji glasbe ...

Sozvočjem in vsem, ki jih ustvarjamo, urejamo, spremljamo, beremo, ... ob jubileju želim še veliko kvalitetnih in zanimivih »simfoničnih« opusov!Bojan Glavina