OPENSKA GLASBENA SREČANJA

SKD Tabor , ki se danes uvršča med najaktivnejše slovenske kulturne inštitucije na Tržaškem, že dvajset let neprekinjeno prireja v sklopu svoje razvejane dejavnosti, ki sloni na prostovoljnem delu članov, tudi ciklus koncertov z nazivom Openska glasbena srečanja. Koncerti so bili doslej predvsem dragocena priložnost za mlade izvajalce, ki potrebujejo oder in publiko zato, da se lahko predstavijo in uveljavljajo.Za poslušalce pa je to priložnost za srečevanje in za sproščeno poslušanje.To se v dvorani Prosvetnega doma na Opčinah pogosto spremeni v doživet užitek, ko se ustvari nevidna , magična vez med izvajalci in publiko.In to zato, ker se eni in drugi srečujejo iz preproste ljubezni do glasbe.

Openska glasbena srečanja so v teh letih ponudila široko in kakovostno izbiro koncertov.Ti so se vedno oblikovali po izvirni vsebini in stilni zaokroženosti, po prvih izvedbah , novostih in po predstavitvah redkih in raznolikih instrumentalnih zasedb.Hkrati so bila to srečanja, ki so skozi glasbeno poustvarjalnost znala vzpostaviti stik in komunikacijo med slovenskimi in italijanskimi glasbeniki in poslušalci.Zadnji dve leti so srečanja dobila nekoliko drugačno obliko v tem, da se sezona deli na pomladansko, ko se predstavijo obetavni diplomanti in absolventi z že ustaljeno obliko dvojnega koncerta, ter jesensko, ko gostujejo priznani glasbeniki.Drugi del sezone je sicer teže izvedljiv, saj društvo ni profesionalna koncertna ustanova in jo finančno v glavnem podpirajo le člani in le minimalno javne ustanove.

Kljub vsemu bodo glasbena srečanja še dalje vsebovala najrazličnejše zvrsti glasbenega udejstvovanja z domačimi poustvarjalnimi in ustvarjalnimi umetniki, z gosti  iz bližnjih in daljnih dežel, z že uveljavljenimi glasbeniki in z mladimi, ki komaj iščejo odmev v svojem prizadevanju.Skladatelj Pavle Merku`je ob 25-letnici društva zapisal. "Taka programska postavitev najverneje pokaže,  kako je kulturi streči s potrebno pozornostjo do širine in rasti.

Brez organizacijske sposobnosti, kulturnega razgleda in srčne kulture odgovornih to nikakor ne bi bilo mogoče.Zato za vsemi dosežki slutimo izjemno količino notranjih energij in naporov, kulturne radovednosti in stalno odprte oči vsenaokoli, da se glasba ustavi in udomači v društveni dvorani in zaživi v človeški in kulturni dogodek.''

   Ker je glasba umetnost brez meja, je želja društva, da se na Opčinah srečujejo umetniki vseh vrst in narodnosti, da se ob njih zbere občinstvo , željno novih spoznanj in prijetne glasbe.

Pomladanska sezono 2000 se je začela v sredo, 22. marca ob 20.30 , s celovečernim koncertom zmagovalke Tretjega narodnega klavirskega tekmovanja ''Luciano Gante", ELISA TOMELLINI iz Genove. (Na sporedu so bile skladbe F. Chopina, Skrjabina in Rachmaninova). Drugi koncert bo 2. aprila ob 17. uri v sklopu ciklusa GM oder, v sodelovanju z GM Slovenije.Nastopil bo klavirski  trio Akademije za glasbo, ki ga sestavljajo Barbara Zalaznik  violina, Uršula Ivanuš  čelo, Sonja Bajc  klavir.( Na sporedu bodo dela Mozarta, Škerla, Griega in Turine).Na tretjem koncertu, ki bo v nedeljo, 16. aprila ob 18. uri, se bo, kot  vsako leto , predstavila ena glasbena šola.Tokrat je na vrsti Srednja glasbena in baletna šola iz Ljubljane, ki jo bodo zastopali kvartet harmonik, kvartet saksofonov in trobilni kvintet.

Na zadnjem koncertu bosta nastopili dve skupini iz Trsta : Ars Baroca ensemble (kljunaste flavte, dulciana in cembalo) in mladinski zbor: I piccoli cantori della citta di Trieste, pod vodstvom Marie Susovsky.Tudi ta koncert, ki bo v nedeljo, 7. maja ob 18. uri, se bo, kot vsi ostali, odvijal v dvorani Prosvetnega doma na Opčinah v ulici Ricreatorio1.

Na koncu naj še izpostavimo temeljni značaj Glasbenih srečanj vedrino. Vedrino organizatorjev, ki ne želijo tekmovati z nikomer, in vedrino občinstva, ki zvesto spremlja koncerte že več kot dvajset let.

 

Luca Ferrini