GODALA, HARFA

POGOVOR Z JURIJEM KRIŽNIČEM O DELOVANJU GODALNEGA AKTIVA ZPGŠ

 

1. Na tekmovanju mladih godalcev Primorske februarja letos ste bili predsednik ocenjevalne komisije za violiniste. Kako ocenjujete njihovo tehnično in muzikalno pripravljenost po posameznih kategorijah ?

Največ violinistov je tekmovalo v I.A kategoriji.Med njimi so bili tudi še zelo mladi. Pokazali so že veliko znanja, spretnosti pa tudi občutek za frazo in ton.Nekateri so izvajali precej zahteven program za to stopnjo. Pet zlatih priznanj samo po sebi pove, da imamo na Primorskem veliko mladih nadarjenih volinistov.

V I. B kategoriji je bilo tekmovalcev manj.Njihovo igranje je bilo , razen izjem, neprepričljivo, s precej pomankljivim tehničnim znanjem.Tudi spominskih napak je bilo preveč.

V I.C in II.B kategoriji je bil program zahtevnejši.Nekateri so pokazali obilico tehničnega znanja, spretnosti in tudi smisel za interpretacijo.

 

2. Kakšen je po vašem mnenju nivo celotnega tekmovanja, tudi v primerjavi s prejšnjimi Primorskimi tekmovanji ?

Letos je bilo že četrto tekmovanje mladih godalcev Primorske. Kakovost tekmovanja iz leta v leto raste. Veliko je mladih , sposobnih in nadarjenih godalcev.Izboljšuje se odnos do tona in čistega igranja. Mladi izvajalci igrajo vse težje in zahtevnejše programe.

 

3. Katere dejavnosti (seminarje, srečanja , skupne nastope,…) načrtujete v prihodnje v aktivu godalcev ZPGŠ katerega vodja ste?

V naslednjem šolskem letu bomo organizirali dvodelni seminar za učitelje violončela (prof. Magdalenič) in violino (prof. Ozim ).

V planu je peto tekmovanje mladih godalcev Primorske, morda tudi istočasno tekmovanje komornih skupin z godali,da bi tako spodbudili delovanje komornih skupin na glasbenih šolah.

V okviru ZPGŠ ostaja tudi nastop učencev godal. Čaka nas še realizacija izleta v Cremono.

 

4. Kaj menite o delovanju godalnih orkestrov in komornih skupin z godali v okviru ZPGŠ ?Ali se vam zdi, da so učenci in učitelji dovolj motivirani za tovrstno obliko muziciranja?

Godala so orkestralni instrumenti.Solistično igranje je zelo zahtevno, zato mora biti cilj tako učencev kot učiteljev skupno muziciranje.Iz tega stališča vprašanje o  motivaciji učiteljev , ne bi smelo biti pod vprašajem. Večina glasbenih šol že ima orkester tako , da je revija v okviru ZPGŠ že utečena . Drugače je s komornimi skupinami, pa ne samo z godalnimi. V okviru revij jim je odmerjeno malo prostora, zato se kaže potreba po tovrstnih sestavih.

 

5.Kakšna bi bila po vašem mnenju najbolj ustrezna oblika vsakoletnih Srečanj glasbenih šol Primorske?

Srečanja v okviru aktivov se mi zdijo najprimernejša oblika. Revije niso namenjene samo učiteljem , ampak tudi učencem in staršem.Učenci morajo slišati sovrstnike, se primerjati, dograjevati. Revije ne smejo biti predolge  maratonske, saj tako ne služijo nikomur, so le same sebi namen. Revija nagrajencev se mi zdi smiselna. Zaključki revij pa so po mojem mnenju še vedno predolgi, glede na število točk.

 

 

Pogovor je pripravil Bojan Glavina