Srečanje učencev orgel primorskih glasbenih šol

 

V soboto, 26. februarja smo učenci in učitelji orgel pripravili izbirno srečanje organistov za zaključno revijo Primorskih glasbenih šol. Gostila nas je Glasbena šola Ilirska Bistrica.

Srečanja se je udeležilo osem učencev in štirje učitelji orgel iz štirih glasbenih šol. Glasbeno šolo Koper je zastopal Matej Lazar, Glasbeno šolo Tolmin Andrej Pohar, Glasbeno šolo Postojna Jana Slivar in Melita Stegel in Glasbeno Šolo Ilirska Bistrica Nina Volk, Jana Franetič, Urška Perenič in Marijana Kastelic. Učence smo pripravili mentorji Silvana Pretner, Barbara Pibernik, Martin Lenarčič in Edvard Popit. Glede na absolutno število udeležencev je bila naša revija verjetno najmanjša, relativno gledano pa se je srečanja udeležila skoraj polovica vseh učencev orgel.

Učenci so pripravili zanimiv program skladb Bacha, Webra, Mendelsohna, Widorja, Boëllmanna, Younga in Jobsta.

Razveseljivo je, da se nivo pouka orgel na naših glasbenih šolah dviguje, saj učenci posegajo tudi po zahtevnejših skladbah bogatega orgelskega repertoarja. Vendar naj na tem mestu opozorim, da elektronske orgle za koncerte niso primerne. Primerjava med elektronskimi orglami in orglami s piščalmi je podobna primerjavi med električnim in pravim klavirjem. Elektronske orgle so v mnogih pogledih praktične, a v bodoče moramo učitelji orgel razmišljati o organizaciji podobnih prireditev na mehaničnih instrumentih, verjetno za ceno manjše odmevnosti med ostalimi pedagogi, vendar v korist stroki.

Na pogovoru po koncertu smo učitelji podali pobudo za ustanovitev aktiva učiteljev orgel. Kot člani aktiva se bomo lažje povezovali in usklajevali glede organizacijskih in strokovnih problemov. Pobudo bomo uresničili na Orgelskem popoldnevu, ki bo 20. maja 2000 na glasbeni šoli Postojna. Vabljeni vsi učitelji, učenci in drugi ljubitelji orgelske glasbe.

 

Edvard Popit