UVODNE MISLI

 

            Naslovnica Primorskih sozvočij nas tokrat uvaja v sproščeno počitniško vzdušje in v zaključek številnih dejavnosti, ki so se vrstile v aprilu, maju in juniju. Tudi Sozvočja so z izidom 3.številke zaokrožila ciklus enoletnega izhajanja in se - to sedaj lahko z gotovostjo napišemo - potrdila kot ustrezen in potreben medij glasbeno-pedagoškega dogajanja.

            Več kot 120 raznovrstnih zapisov, člankov, prikazov, analiz, razmišljanj, pobud....je v treh številkah naše revije oblikovalo preko 40 avtorjev iz vseh članic Zveze primorskih glasbenih šol, pa tudi iz drugih krajev - Kranja, Ljubljane, Mengša, Trbovelj. Skupni interes po medsebojnem strokovnem povezovanju glasbenih pedagogov in šol skozi soočanje informacij in pobud torej presega primorske meje, takšna odmevnost Sozvočij pa je več kot razveseljiva.

            Lahko se tudi pohvalimo, da vsi, ki ustvarjamo revijo - uredniški odbor in vsi ˝dopisniki˝ - počnemo to ljubiteljsko, v tistem najbolj pozitivnem, nematerialnem smislu. Družbena in kulturna osveščenost pa je tudi tisto za kar nas pedagoški poklic zavezuje, da nudimo našim otrokom in mladini.

            Otroška ustvarjalnost - področje posebnega pomena (ne samo pedagoškega), je v tej številki dobila prostor, ki si ga zasluži in sicer v obliki notne priloge. Skladbe treh učencev klavirja po eni strani nakazujejo samostojno raziskovanje zvočnega sveta, po drugi pa ponujajo izhodišče pedagogom, da skupno z neobremenjenimi otroki včasih tudi ˝prekoračijo˝svet glasbene zgodovine in poskusijo z zvokom ustvarjati sedanjost.

           

Kaj vam še ponujamo v tretjih Sozvočjih? Najprej naj naštejemo česa ne boste brali.

O gostovanju Praškega godalnega orkestra glasbene gimnazije ˝Jan Neruda˝, o nagrajencih

TEMSIG-a, o zaključnih revijah v Gorici, Tolminu in na Zemonu, o ilirskobistriškem koncertu študentov flavte AG, o nekaterih kitarskih, klavirskih in trobilnih seminarjih (in še o marsičem) ne objavljamo zapisov. Razlog je preprost: za tisk smo lahko uporabili samo prispevke, ki so nam jih poslali naši predstavniki šol v uredniškem odboru, ti prispevki pa na žalost ne vsebujejo prej omenjenih dogodkov.

            Kakorkoli že, tudi pričujoče harmonije v tem opusu Sozvočij so dovolj bogate in vredne vaše pozornosti. Veliko prostora namenjamo orkestrom in njihovi zgodovini, zanimiva so mnenja in vtisi članov ocenjevalne komisije tekmovanja primorskih pianistov, prvi pogovor z novo predsednico ZPGŠ Slavico Mlakar, s skladateljem Pavletom Kalanom, zapis o Bachovih Goldberg variacijah, poročila, komentarji in še veliko drugega.

            Ob prebiranju Primorskih sozvočij vam uredniški odbor vsem skupaj želi prijetne zaslužene počitnice in obilo osvežujočih trenutkov, tudi glasbenih.

 

Na svidenje jeseni !

Bojan Glavina