CITRE V NOVEM ZAKONU O GLASBENEM ŠOLSTVU

 

V nizu številnih srečanj in seminarjev, ki v zadnjem času bogatijo naš glasbeno pedagoški prostor, je v soboto 4, novembra 2000, v Logatcu potekal aktiv učiteljev citer. Udeležilo se ga je devetnajst učiteljev, ki so prišli iz Brežic, Velenja, Šentjurja, Škofje Loke, Kamnika, Rogaške Slatine, Idrije, Slovenske Bistrice, Radelj ob Dravi, Slovenj Gradca in Logatca.

 

Število glasbenih šol, ki so uvrstile v svoj predmetnik tudi citre, iz leta v leto narašča, tako da trenutno pouk citer poteka na šestnajstih glasbenih šolah. Pogovarjali smo se o izobraževanju učiteljev, ki je nujno za kakovostno raven pedagoškega dela, o ustanovitvi študijske skupine, katere nosilec je Zavod za šolstvo in o tekmovanjih. Letos smo imeli v Grižah pri Žalcu že četrto tekmovanje in nastop finalistov v Cankarjevem domu v Ljubljani.

 

V Logatcu smo posneli zgoščenko « Jaz pa male citre 'mam », na kateri so se predstavili učenci dvanajstih glasbenih šol in tako dodali svoj prispevek k razvoju citrarstva pri nas. V drugem delu je prof. Peter Napret izvedel učno uro z učenkama Polono Lazar in Mirjam Treven iz Logaške glasbene šole. Pred vsem se je osredotočil na tehniko igranja: na uporabo menjalnega naprstnika, uporabo mezinca na desni roki ter dušenje strun.

 

Čeprav so citre samostojni koncertni instrument z bogatimi harmonskimi možnostmi, se lahko tudi združujejo v različne sestave. Od letošnjega aprila deluje Slovenski citrarski kvartet, ki je edini tovrstni sestav na Slovenskem.

Nastopajo po vsej Sloveniji, predstavili so se na 2. svetovnem citrarskem kongresu na Dunaju in prejeli visoke ocene kritikov. Njihov program obsega originalne in prirejene skladbe avtorjev različnih obdobij in slogov. Člani kvarteta so : Anita Strgar, Irena Zdolšek, Peter Napret in Tomaž Plahutnik. S svojim programom so se predstavili tudi nam.

 

V prijetnem vzdušju smo se v poznih popoldanskih urah razšli. Čaka nas še veliko dela, saj si želimo, da bi citre postale enakovreden instrument ostalim.

 

Kornelija Lovko