PRIMORSKA SOZVOČJA

glasilo Zveze primorskih glasbenih šol

 

Izvršni uredniški odbor: Bojan Glavina, glavni urednik

                                  Nadja Žerjal, namestnica urednika

                                  Friderik King, tehnični urednik, oblikovalec in notograf

 

 

Predstavniki šol v uredniškem odboru: Marta Kžič (GŠ Vrhnika)

                                                              Claudio Furlan (GM Marij Kogoj, Trst)

                                                              Bojan Glavina (GŠ Piran)

                                                              Tatjana Grahelj (GŠ Idrija)

                                                              Darinka Jug (GŠ Izola)

                                                              Metka Lebar (GŠ Frana Gerbiča, Cerknica)

                                                              Valentina Pavio (SCGV E. Komel, Gorica)

                                                              Leander Pegan (GŠ Sežana)

                                                              Edvard Popit (GŠ Postojna)

                                                              Jerica Rudolf (GŠ Ajdovščina)

                                                              Patricija Rutar-Valič (GŠ Nova Gorica)

                                                              Marija Slosar-Lenarčič (GŠ Ilirska Bistrica)

                                                              Jožek Štucin (GŠ Tolmin)

                                                              Nuša Umer (GŠ Koper)

 

 

Izdajatelj in založnik: Zveza primorskih glasbenih šol

Izvedba: Degraf

Naklada: 800 izvodov

       ISSN 1580-3635