MLADOSTNO  PRISRČNE  KLAVIRSKE  »DROBTINICE«

 

Drobtinice Bojana Glavine, ki so nedavno izšle v novi zbirki, so mnogo več kot le drobne klavirske skladbice ali miniaturne uglasbitve živalskih podobic. So glasbeni odsev zunanjega sveta skozi kreativnost otroške domišljije in pomenijo pomembno didaktično sredstvo predvsem pri oblikovanju odnosa najmlajših glasbenih poustvarjalcev do sodobne glasbe.

Tudi zato jih lahko uvrstimo med najpomembnejša klavirska dela, nastala za mladino na Slovenskem v zadnjih letih.

Bojan Glavina, klavirski pedagog na koprskem Centru za glasbeno vzgojo in vsestransko dejaven glasbenik, je že s svojimi prvimi skladateljskimi poskusi opozoril na svojstveno občutenje mladostniške duše. Njegovo zavedanje pomena sproščanja otroške glasbene kreativnosti in domišljije ob samem nastajanju skladb obenem omogoča neposreden stik učencev s sodobno glasbeno izraznostjo, zvočnostjo in notacijo.

Prve »drobtinice« Bojana Glavine so ob otroškem soustvarjanju začele nastajati pred štirimi leti. Njihovo priljubljenost med učenci in klavirskimi pedagogi po Sloveniji je potrdil že klavirski dan EPTE in Društva klavirskih pedagogov Slovenije (15.novembra 2000) v Ljubljani, kjer je bilo uspešno izvedenih več avtorjevih skladb. Na klavirskem večeru v dvorani koprske glasbene šole v petek, 17.novembra, pa so učenci glasbenih šol iz Kopra in Idrije ter dveh ljubljanskih glasbenih šol v prisrčnih nastopih predstavili vseh dvajset klavirskih miniatur iz zbirke ter v nadaljevanju izvedli še suiti Šopek za Ano in Idrijsko suito ter skladbo Štirje elementi za klavir štiriročno, ki je bila že deležna dveh pomembnih nagrad (za najboljšo izvedbo slovenske skladbe na mariborskem klavirskem tekmovanju julija 1999 in na mednarodnem tekmovanju v italijanskem Manerbiu oktobra 2000).

Recenzenti zbirke Drobtinice (priznana akademska profesorja klavirja, Igor Dekleva in Hinko Haas ter skladatelj Aldo Kumar), ki je izšla pri ljubljanski založbi Debora, priznavajo klavirski glasbi Bojana Glavine veliko prepričljivost in inventivnost. Hkrati potrjujejo muzikalni in didaktični pomen zbirke v slovenskem opusu, kjer je »vse premalo takih vzpodbud za muziciranje«, saj objavljene skladbice »s svojo zvočnostjo, ki se ne brani tudi sodobnejših harmonskih struktur in postopkov, kreativno razvijajo učenčevo glasbeno in umetniško osebnost« ter »tudi v tehničnem smislu prinašajo določene novosti za razvoj pianistične spretnosti«.

Drobtinice, uglasbene zgodbice o živalih, so spodbudile likovno izraznost Romea Volka, ki je zbirko opremil z ilustracijami, ter zaživele v pesmih ljubljančanke Barbare Gregorič, ki so v otroško doživetih recitacijah prisrčno dopolnile petkov klavirski večer. Ustvarjalni ciklus pa tudi tako še ni zaključen, saj vsaka interpretacija klavirskih miniatur ponovno razkrije neizmerno izpovednost in neustavljivo kreativno moč mladih glasbenih poustvarjalcev.

 

 

Dolores Šturman