PREDSTAVITEV PRELUDIJEV ZA KLAVIR SKLADATELJA IN PIANISTA PETRA KOPAČA

 

˝Klavirske risanice so izvirno premišljene kot svojevrstna sinteza zvoka in slike (oz. barve), kar na vsak način zelo dobro vpliva na zvočno domišljijo učenca. Vrednost zbirke je izjemno velika zato, ker sodita zvočna predstava in zvočna fantazija med glasbene zmogljivosti, ki na splošno razvijajo muzikalnost in igralno sposobnost v celoti.˝

                                                                      

Iz recenzije izr. prof. dr Jakše Zlatarja

 

            Klavirske risanice za drugi in tretji razred glasbenih šol so nadaljevanje učbenika ˝Po belih in črnih tipkah˝ v dveh zvezkih (DZS 1997). Avtor Igor Dekleva jih je razdelil na šest poglavij, v katerih je povezal barve s posamezno tonaliteto,

tako da C-dur ˝zveni˝ belo, a-mol modro, G-dur rdeče, e-mol zeleno, F-dur rumeno in d-mol rjavo. S takšno obravnavo posameznih tonalitet za izražanje določenih razpoloženj (katere so se zavedali že nekateri klasični, še posebej pa romantični skladatelji) je Dekleva poskušal spodbuditi otroško domišljijo, da v posameznih skladbah poišče različne odtenke barv in da čimbolj neposredno začuti barvitost klavirskega zvoka. Razvijanje muzikalnega občutka, ki je otrokom prirojen, pa je - poleg razvoja tehnične plati klavirske igre in spoznavanja in obvladovanja posameznih tehničnih prvin  tudi bistveni namen Klavirskih risanic.

           

V vsakem od šestih poglavij so prisotne priredbe slovenskih ljudskih pesmi (˝Došal je došal, Zeleni Jurij˝, ˝Stoji gora Limbrška˝, ˝Mamica,mamica˝, ˝Tri pure, tri race˝, ˝Aja, tutaja˝, ˝Ne joči za mene˝), skladbice s pomenskimi naslovi (˝Kitajska vaza˝, ˝Strojček˝, ˝Šaljivka˝, ˝Disko klub˝, ˝Balada o zemlji˝), pa tudi tradicionalne etuda. Skladbice, ki uvajajo v vsako poglavje in ki nosijo naslove barv (Belo, Modro, Rdeče, Zeleno, Rumeno, Rjavo), se lahko izvajajo tudi v sosledju in s tem nastane Suita v barvah kot samostojna šeststavčna skladba.

 

Predsednica madžarske EPTE (avtor je imel predstavitev obeh izdaj na zadnji mednarodni klavirski konferenci v Budimpešti) in pianistka Mariann Abraham je o Suiti v barvah zapisala: ˝Dovršena sestava teh kratkih skladb bo obogatila tudi poučevanje večglasja, s številnimi odličnimi idejami na ritmičnem, oblikovnem in vsebinskem področju.˝

            Večina skladbic iz Klavirskih risanic je bila izvedena na 1. slovenskem klavirskem dnevu, 15. novembra 2000 na GŠ Vič-Rudnik v Ljubljani, v okviru predstavitve novih notnih zbirk, prof. Dekleva pa bo v januarju 2001 na svojem seminarju Slovenska klavirska šola skozi ˝klavirsko delavnico˝ z učenci slovenskih glasbenih šol predstavil vse svoje tiskane zbirke, vključno s Klavirskimi risanicami.

 

Bojan Glavina