PROGRAM DELOVANJA ŠTUDIJSKE SKUPINE / AKTIVA ZA NAUK O GLASBI V ŠOLSKEM LETU 2000 / 2001

 

Kljub nenadni odpovedi sklicev srečanj študijskih skupin v novembrskem roku, smo se učitelji nauka o glasbi primorskih glasbenih šol sestali na prvem srečanju v Sežani, 23.oktobra 2000, kjer smo prisluhnili zanimivemu predavanju dr.Branke Rotar - Pance (AG Ljubljana) o motivaciji učitlejev glasbe. Med drugim smo dorekli tudi nekaj vodil glede našega kviza (bienalna izvedba  torej naslednjič v šol.letu »001/2002, tekmovanje v ekipah, izmenjava šol pri izvedbi), se obvezali k odločnejšemu odzivu na določila novega Zakona o glasbeni šolah glede našega predmeta ter se opredelili glede neodgovorne priprave tekmovanja iz solfeggia v Mariboru. Slednje je bilo kljub vsemu izpeljano 17. in 18.novembra letos. Iz naše regije sta se ga udeležila dva učenca iz GŠ Sežana in GŠ Nova Gorica. Danijelu Breclju iz Gš Nova Gorica za doseženo (edino podeljeno) nagrado v svoji kategoriji in njegovi mentorici prof.Alenki Peric - iskrene čestitke!

Naslednje srečanje bo predvidoma v sredo, 24. januarja 2001, na temo premagovanja strahu in treme pred nastopom.

 

Tema je vsekakor zanimiva tudi za kolege - instrumentaliste, ki jih že sedaj vljudno vabimo na srečanje (kraj izvedbe bo znan v vabilu januarja)!

Tudi letos bomo nadaljevali s predstavitvami našega dela v razredu in ostalimi utečenimi dejavnostmi ter utrjevali prisrčne in kreativne medsebojne stike. Ob predvidenih treh sklicih skupine - ki jih je težko uskladiti tako, da bi se jih lahko vsakokrat udeležili vsi - naj vseeno spomnim na pravico do strokovnega izpopolnjevanja v zvezi z delom (najmanj 5 dni na leto).

V napovedniku naj še omenim, da se »naš neuradni metodik« prof.Tomaž Habe loteva prenove za ponatis učbenika Nauk o glasbi za 2.razred ter pripravlja izid novega učbenika za 5.razred nauka o glasbi, katerega del vsebin je posredoval udeležencem seminarja v Ljubljani (28.-30.septembra 2000). Upajmo, da ga bomo čisto zares lahko uporabljali pri pouku že v prihodnjem šolskem letu…

Dolores Šturman