SAKSOFON V GLASBENI ŠOLI

 

Od 19. do 21. oktobra 2000 je v prostorih SGBŠ v Ljubljani potekal seminar za učitelje saksofona pod naslovom ˝Saksofon v glasbeni šoli˝. Zelo lepo je bilo videti, da se je na seminar prijavilo veliko število učiteljev saksofona iz vseh krajev Slovenije; tako saksofonisti z izkušnjami in tisti, ki so s poučevanjem

šele začeli, kot klarinetisti, ki na svojih šolah poučujejo saksofon.

Seminar se je odvijal na visoki strokovni ravni, vendar v prijetnem vzdušju za kar je poskrbel mentor docent Matjaž Drevenšek iz Akademije za glasbo v Ljubljani.

Prvi dan je potekal v spoznavanju tehnike igranja na saksofon, in spoznavanju  razlik med igranjem saksofona in klarineta - temu posledično pihanju v inštrument in v samem nastavku. Kot obnova je sledila predstavitev prve učne ure z učencem (na praktičnem primeru) - predstavljena je bila sestava inštrumenta, nastavitev jezička, vdih-izdih, prvi ton (pri tem se je dokazalo, da lahko že na prvi uri učenec s približno pravim nastavkom dobi ˝pravi˝ saksofonski zven na inštrumentu). Sledilo je predavanje o tehničnih prvinah: intonacija, ˝izgovorjava˝, barva tona, vibrato,... njih izvajanje in načini vadenja (predavano v teoriji in praksi).

Drugi dan je bil v znamenju dela z učenci pri izvedbi vaj in skladb s poudarkom na razlagi bistva skladbe in nje interpretacije. Priznati je treba, da so tako učenci nižjih razredov GŠ kot tudi dijaki srednje stopnje pokazali visok nivo pripravljenosti.To je bila odlična priložnost, da so učitelji lahko dobili realno sliko dela svojih učencev. Žal je tukaj nekoliko zaškripalo pri organizatorju seminarja, ker slušateljem ni pravočasno priskrbel na vpogled notnega gradiva (predvsem pri nastopu srednješolcev; tisti učitelji, ki niso poznali skladb so bili nekoliko izgubljeni, ker niso mogli slediti  predavanju; tako se je seminar za učitelje nekoliko preveč preusmeril v ˝masterclass˝ za učence).

Da pa ta dan ne bi izpadel ta dan tematsko ˝monodičen˝ je poskrbela gospa Jadranka Umek v predstavitvi podjetja 3M d.o.o. iz Trbovelj - uradnega zastopnika in uvoznika inštrumentov ˝SELMER, Paris˝ za Slovenijo. Udeležencem seminarja je izčrpno predstavila zgodovino in današnje delovanje te tovarne, program možnosti nabave inštrumentov, pripomočkov in ostalega materiala, najnovejše cenike, ....Ob tej priložnosti je prof. Drevenšek predstavil alt saksofon ˝SELMER˝ serie III z vsemi novostmi in izboljšavami, katerega so  lahko kasneje preizkusili tudi udeleženci seminarja.

Tretji dan je bil posvečen komorni igri (tudi na praktičnih primerih) in njeni literaturi, možnostim pridobivanja informacij, predstavitvi katalogov saksofonske literature, za kar je izčrpno poskrbel prof. Matjaž Drevenšek.

 

Nekaj misli prisotnih na seminarju ...

 

Miro Paškvan, Ajdovščina:

Seminar se mi je zdel zelo koristen in dobro zasnovan. Mislim, da smo vsi učitelji in mentorji našli nekaj bistvenega, sploh pa mi (ki nas ni malo), ki učimo klarinet in saksofon.

Mogoče bi dal majhno pripombo na organizacijo; namreč, določeno notno gradivo smo včasih dobili takrat, ko je bila skladba že odigrana.

Predavatelj prof. Drevenšek pa zelo dober, pravzaprav - odličen.

 

 

prof. Matjaž Drevenšek, Ljubljana:

 Zame je bil ta seminar ena velika pozitivna izkušnja! Presenetila me je številnost kolegov učiteljev saksofona, atmosfera je bila odlična, prav tako delovno vzdušje in odzivnost seminaristov. Morda sem pričakoval kakšen saksofon več v ustih učiteljev, zato pa so sodelujoči učenci (ki so vsi pokazali, da se nivo poučevanja in posledično tudi igranja saksofona v slovenskih glasbenih šolah iz leta v leto dviguje) nadoknadili to malenkost. Kot kaže, je interes za tovrstne seminarje precejšen, izkušnje pa vsem dragocene in zato sem prepričan, da se bo praksa izvajanja seminarjev (seveda tudi ob sodelovanju drugih cenjenih strokovnjakov) nadaljevala.

 

Robert Stanič, Piran:

Republiški seminar za učitelje saksofona je potekal z aktivnim delom z učenci, ki so jih njihovi učitelji prijavili z namenom odkriti morebitne nepravilnosti pri poučevanju kakor tudi spoznati nove načine poučevanja. Poudariti moram izredno doslednost pri postavitvi tona in nadaljnjega tonskega oblikovanja prof. Drevenška. Z izrednim pedagoškim posluhom pri vseh udeležencih seminarja je pro. Drevenšek uspel izluščiti bistvene težave pri igranju inštrumenta in pokazal pravo pot za odpravo le teh. Zadnji dan seminarja nam je predstavil solistično in komorno literaturo za saksofon, predvsem novosti.

Zahvala za prijetno počutje na seminarju gre tudi vsem, ki so sodelovali pri organizaciji seminarja.

Seminar je vsekakor uspel. Vtisi udeležencev so večinoma ugodni, zato upam da se bomo še srečevali na podobnih seminarjih.

 

Betka Kotnik, Ljubljana:

Tridnevni seminar za učitelje saksofona je zame pomenil dobrodošel vir  informacij o uspehih, težavah ter željah mladih saksofonistov na glasbenih šolah. Na začetku pedagoške poti je človeku dobrodošel vsak nasvet ter izkušnje že prekaljenih pedagogov. Med seboj smo izmenjali nemalo informacij, saj še po uradnem delu ob kozarčku ni zmanjkalo tem za pogovor.

 

Za zaključek ugotavljam, da je bil seminar izvrstna prilika za srečanje  učiteljev saksofona in izmenjavo informacij. Vseeno pa je bilo malo preveč poudarka na praktičnem delu z učenci in premalo praktičnega dela učiteljev samih na saksofonu (mnogo seminaristov ni prineslo s seboj inštrumenta); kajti boljše in lažje je poučevati nekaj, kar si sam preizkusil in znaš, kot nekaj o čemer si slišal le veliko govoriti.

Neglede na pozitivna in negativna mnenja bi na koncu še enkrat čestital profesorju Matjažu Drevenšku za izvrstno vodenje seminarja in BIT-u (izobraževanje, svetovanje, raziskovanje) iz Nove Gorice za organizacijo in izpeljavo seminarja v upanju, da bo to v bodoče ponavljajoča se praksa.

Mitja Žerjal