SPOMIN NA IVANA RIJAVCA

 

Spomin na Ivana Rijavca bo odslej pomagala ohranjati tudi v avli stare osnovne šole v Idriji stoječa spominska plošča, odkrita ob 95-letnici smrti tega idrijskega glasbenega pedegaoga. Ob tej priložnosti bo tudi več koncertov.

 

ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE IVANU RIJAVCU

 

Minilo je dvajset let. Na Mestnem trgu sredi Idrije se je zvečer 22. septembra 2000 odvijala spominska slovesnost, ki so ji prisostvovali številni Idrijčani, ljubitelji glasbe in petja. Na stopnišču pred častitljivo staro osnovno šolo (sedaj čipkarska in kovinarska šola) je potekal koncert treh zborov.

Ženski pevski zbor Društva upokojencev Idrija in Mešani pevski zbor Srebrni glas Žiri je vodil jubilantov sin Ivan Rijavec ml., ženski zbor Spodnja Idrija pa vnukinja Monika.

Sledil je svečan trenutek, ko so najstarejši še živeči pevci v šolskem predverju odkrili Ivanu Rijavcu ploščo.

Ivan Rijavec nam je ostal kot svetel spomin, vzor in spodbuda prizadevanju, da glasba in naša pesem ne bi nikdar zamrla.

Pobudo in izvedbo te pomembne obeležitve so prevzele pevke Ženskega pevskega Društva upokojencev Idrija in izvršni odbor Društva.

 

Za to prizadevno in pogumno dejanje se jim v imenu družine Rijavec najtopleje zahvaljujemo.

 

jubilantova hči

Marija Rijavec