GODALNI ORKESTER IZ POSTOJNE JE PRERASEL ŠOLSKE OKVIRE

 

Naš godalni orkester, ki ga že od njegove ustanovitve vodi violinska pedagoginja Marinka Kukec Jurič  je doživel novo prelomnico. Po dvanajstih letih ''pripadnosti'' Glasbeni šoli Postojna je dobil status društva in sedaj nastopa pod nazivom Komorni godalni orkester Postojna, kar predstavlja veliko kulturno pridobitev za našo občino.

 

Glede na to, da je ta sestav s svojim dolgoletnim uspešnim delom nedvomno dal močan pečat naši ustanovi, vsekakor zasluži, da se ozremo na njegovo prehojeno pot, ki je bila zelo pestra in vsebinsko bogata.

 

Vsi, kateri smo bili v osemdesetih letih na šoli zaposleni, se še spominjamo, kako je zorela ideja o ustanovitvi našega godalnega orkestra. Učiteljica violine Marinka Kukec Jurič  je pokazala nenavaden interes za oblikovanje in vodenje tovrstne skupine. Vendar je bilo pred tem potrebno še veliko postoriti na samem oddelku za godala, saj se je globoko zavedala, da je prvi korak h cilju načrtno in sistematično pridobivanje učencev na godala in priprava le-teh za skupinsko muziciranje. S pretehtanimi pedagoškimi prijemi je uspela otroke motivirati, da so se odločali za pouk violine. Tako se je število mladih violinistov iz leta v leto večalo, njihovo znanje pa poglabljalo. Začeli so se združevati v komorne skupine in godalni ansambel. V šolskem letu 1988/89 pa so že bili ustvarjeni pogoji za delo tako željenega godalnega orkestra.

 

 Orkester se je na začetku svoje poti previdno predstavljal le na šolskih prireditvah, po dveh letih pa je že izvedel svoj prvi samostojni koncert. S tem je bil postavljen temelj, na katerem so člani orkestra s svojo dirigentko z veliko vneme, pa tudi naporov gradili vse do današnjih dni. Kvaliteta orkestra je ves čas rasla. Z leti se je izoblikovala skupina, ki so ji ostali zvesti tudi tisti člani, ki so svoje glasbeno šolanje že zaključili, oziroma so nadaljevali študij na srednji glasbeni šoli oziroma na Akademiji za glasbo. Takšna zasedba je dirigentki omogočala široko programsko usmeritev, kar se je odražalo v izbiri pestrega in zahtevnega programa, ki je segal od skladb baročnih mojstrov Bacha, Handla, Vivaldija, Albinonija  preko klasičnih in romantičnih Stamitza, Mozarta, Haydna, Ipavca, Brahmsa, Saint Saensa do sodobnih Brittna, Srebotnjaka, Habeta, Kodra  od tako imenovane ''resne'' glasbe pa do zabavnejših zvokov. Z njim je orkester plemenitil kulturno življenje tako v domačem kraju, kot tudi v širšem primorskem in slovenskem prostoru. Težko pričakovani so postali njihovi tradicionalni koncerti ob novem letu in ob zaključku šolskega leta, ki so dvorano vedno dodobra napolnili in bili pri poslušalcih upravičeno deležni  iskrenega priznanja.

 

Poseben izziv so mladim godalcem in njihovi dirigentki predstavljali nastopi na regijskih revijah in revijah godalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol, na katerih so redno sodelovali. Na vseh teh revijah, ki jih je spremljala strokovna komisija, je bil orkester deležen posebne pozornosti tako glede programske izbire kot tudi tehnične pripravljenosti in muzikalne prepričljivosti.

 

Godalni orkester je bil tudi sicer mnogokrat pod žarometi kritike. To dejstvo bi rada podkrepila z nekaterimi značilnimi stavki, ki so jih ob njegovih izvajanjih zapisali priznani glasbeni strokovnjaki:

 

“'Dirigentka Marinka Kukec Jurič je mladim iz GŠ Postojna izbrala trd oreh: prestavili so se z dvema zahtevnima stavkoma Brittnove Preproste simfonije. Oreh je bil naposled strt, poslušalci, dirigentka in izvajalci pa zadovoljni...” je po reviji - 1996.l. v Sežani zapisal Tomaž Habe.

 

Bojan Glavina je v Primorskih novicah tako ocenil nastop na jubilejnem koncertu ob 10letnici delovanja: ''Z vzorno usklajenostjo in doživetim muziciranjem so mladi glasbeniki prepričali poslušalce in ponovno potrdili visok nivo poustvarjanja…''

 

L.1999 so bile po besedah Cirila Vertačnika na reviji v Velenju posebej izpostavljene nekatere izvedbe, oziroma orkestri, ki so tej reviji dajali pečat visoke kvalitete. Visok nivo sta predstavila tudi oba orkestra GŠ Postojna pod vodstvom Marinke Kukec Jurič.

 

Ob vsem zapisanem pa nikakor ne smemo prezreti osrednje osebnosti te velike družine, ki je odigrala pomembno in odločilno vlogo pri sami ustanovitvi, kakor tudi pri njeni nadaljni rasti. Vsak, ki le malo pozna  prizadevnost in požrtvovalnost dirigentke Marinke se temu ne more čuditi. Samo to pa za uspeh ne bi bilo dovolj. V orkester je namreč vgrajen tudi njen glasbeni talent, strokovna usposobljenost, predanost pedagoškemu poklicu, veselje do dirigentske  palice in predvsem ljubezen do glasbe in mladih ljudi.

 

Marinka pa je tudi človek, ki se ne prepušča naklučjem. Že pred časom je namreč predvidela, da bo njen orkester prej ali slej prerasel okvir šole. V razredu violine pa je bilo kar nekaj mlajših, sposobnih učencev, ki so si želeli orkestralne igre. Tako je pred tremi leti začel z delom Mlajši godalni orkester Glasbene šole Postojna, ki danes šteje dvaindvajset članov. Glede na to, da je to mlad sestav, se že lahko pohvali z uspešnimi nastopi. Na revijah godalnih orkestrov v Postojni in Velenju je letos prvič predstavljal našo šolo sam, brez družbe starejšega godalnega orkestra, od katerega je tudi prevzel ime in vlogo. Dirigent Marko Munih, ki je bil pooblaščen za podajanje strokovnega mnenja na letošnji republiški reviji v Velenju je o njihovem nastopu zapisal naslednje: ''Orkester zveni izenačeno in tonsko bogato z veliko vibrata. Interpretacije posameznih skladb so bile občutene, z izdelanim fraziranjem in razkošno dinamiko. Orkester in njegova dirigentka sta mi zapustila izjemen vtis. Kar tako naprej!”

 

Le tako naprej...! kličemo tudi mi vsem članom Komornega godalnega orkestra Postojna, članom Godalnega orkestra GŠ Postojna in njihovi dirigentki.

 

Neda Nanut