IZŠLA JE ZBIRKA MATIJE TOMCA: ˝ZA MLADE PIANISTE˝

 

Zbirka obsega otroške in mladinske skladbe iz izdanih zbirk Za mladega pianista 1 in 2, tri celotne cikluse mladinskih skladb, kot so shranjeni v rokopisni zbirki Glasbenega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice, cikluse in posamezne skladbe iz rokopisne zbirke NUK-a

In skladbe v rokopisih iz zasebnega arhiva gospe Silve Kovač – dolgoletne učitečjice klavirja v Glasbeni šoli Domžale. Profesorici Zorka Bradač in Silva Hrašovec sta posamezne skladbice iz prvih treh ciklusov uvrstili v svojo zbirko Slovenske klavirske skladbe za mladino, ki je v letih 1947/1949, izšla v šestih zvezkih.

Skladbice izdane v zbirki ˝Za mladega pianista II.˝, izdane leta 1955, so opremljene s simpatičnimi ilustracijami domžalskega slikarja prof. Marjana Vojske (sedaj prof. na Visoki šoli za design v Munstru v Nemčiji).

Zaradi obsežnosti Tomčevega klavirskega opusa, ki je zelo različnih teževnostnih stopenj, se zbirka omejuje v glavnem na klavirske miniature, namenjene učencem glasbenih šol, čeprav nekatere skladbe s svojo obsežnostjo, tehnično zahtevnostjo in glasbeno doživljajsko tehtnostjo že zahtevajo znanje in izkušnje mladega umetnika.

Vse skladbe so opremljene le z izvirnimi skladateljevimi oznakami za tempo, artikulacijo, dinamiko, agogiko in pedal.

Klavirsko zbirko je zbrala in uredila naša učiteljica klavirja Romana Bizjak Saje.

Zbirka ˝Za mlade pianiste˝je nastala v šolskem letu 2000/01 v sklopu prireditev proslavljanja 50-letnice Glasbene šole Domžale in sovpada s 15-letnico smrti prof. Matije Tomca. Z njo želimo obuditi znane in približati še neobjavljene skladbe priljubljenega skladatelja učencem klavirja, njihovim učiteljem in širšemu krogu slovenskih pianistov.

Ob izdaji zbirke smo učitelji klavirja Glasbene šole Domžale, 12. februarja 2001, v Tomčevi dvorani Kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah, pripravili predstavitveni koncert. Predstavilo se je osemnajst učencev iz naše šole, dijakinja SGBŠ – naša nekdanja učenka ter dva profesorja iz naše šole. Slišali smo enaindvajset skladb in tri cikluse, ki so bili s strani poslušalcev toplo sprej

 

za aktiv pianistov GŠ Domžale:

prof. Olga Stele