KONCERTNI VEČER POSVEČEN SKLADATELJICI BREDI ŠČEK

 

V zimskih mesecih se je na SCGV Komel odvijala koncertna sezona, zasnovana v obliki glasbenih srečanj. Program koncertov je bil nadvse pester, tako da smo slišali od baročne glasbe, do stvaritev sodobnikov, raznoliki pa so bili tudi glasbeni sestavi. Vsak koncert je imel svojo zasnovo in svoj cilj. Kot vsako leto je bil en večer posvečen tudi domačim ustvarjalcem polpretekle zgodovine. Letos je bila na vrsti primorska skladateljica in pedagoginja Breda Friderika iz znane družine Šček. Večer je bil razdeljen na dva dela: v prvem je bila na vrsti glasba, v drugem pa so predvajali posnetek neke radijske oddaje posvečene skladateljici. Glasbeni del je vseboval predvsem nabožna dela za zbor. Ta glasba je napisana v ljudskem slogu, ki je bil tipičen za obdobje med obema vojnama. Skladbe je odpel zbor L. Bratuž. V nadaljevanju so profesorji in gojenci centra Komel izvajali še nekaj skladateljičinih komornih del za klavir solo in za klavir in glas. V teh delih je bilo čutiti, da je skladateljica imela čut za vodenje glasu in tudi precejšnjo mero izvirne ustvarjalnosti, pa tudi povezanost s širšimi glasbenimi tokovi.

Povedati je treba, da so bili izvajalci dobro pripravljeni in so dovršeno in občuteno muzicirali. Hvalevredno je, da dajo organizatorji s takimi pobudami možnost mladim poustvarjalcem možnost nastopanja.

 V drugem delu smo, kot rečeno, lahko prisluhnili različnim pričevanjem, med drugim je bil tudi posnetek intervjuja s skladateljičinim možem, ki so nam živo prikazali lik te skromne delavne in plodne ustvarjalke.V njenem opusu je preko 650 skladb, od kantat do samospevov in orkestralnih del, a jih danes premalo poznamo in seveda premalo izvajamo. Skladateljica je študirala in delovala v okviru Pevskega in glasbenega društva v Gorici, ki je bilo ustanovljeno pred natanko sto leti in v katerem se je formirala cela kopica nadarjenih glasbenikov. Delovanje tega društva in skladateljev, ki so takrat ustvarjali je vsekakor precej neznano in bi bilo vredno marsikaterega podobnega večera in marsikatere študije, kot bi bila tudi stota obletnica slovenskega glasbenega šolstva na Goriškem vredna dostojne proslave.

 

Prof. Martin Srebrnič