TEKMOVANJE MLADIH PIANISTOV JE POTRDILO DOBRO DELO PEDAGOGOV

 

            V glasbeni šoli v Postojni smo 27.2. in 28.2. organizirali regijsko tekmovanje mladih pianistov.  Tekmovanja se je udeležilo 45 učencev z enajstih šol s primorske in zamejstva v kategorijah 1A, 1B, 1C in 2A.

Ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali uspešni profesorji klavirja, ki poučujejo na primorskih glasbenih šolah: prof. Sijavuš Gadžijev- predsednik in profesorji Bojan Glavina, Metka Lebar in Edvard Popit- člani, niso imeli lahkega dela. Tekmovalci so s prepričljivim igranjem pokazali tehnične in muzikalne sposobnosti. Podelili so 16 zlatih, 14 srebrnih in 12 bronastih priznanj, ter posebno nagrado za najboljše ocenjenega tekmovalca, ki jo je prejel Rok Palčič, za doseženih 100 točk.

Visoko število tekmovalcev nam  kaže sliko kvalitete poučevanja klavirja na primorskih GŠ, število zlatih priznanj, ki so jih dosegli učenci in kasneje v marcu zelo uspešno zastopali našo regijo na državnem tekmovanju v Ljubljani, pa tudi kvalitetno izbrano ocenjevalno komisijo, ki je kriterije ocenjevanja oblikovala na podlagi bogatih pedagoških izkušenj.

Čeprav so vsi učenci, ki so se tekmovanja udeležili, dokazali kvaliteto klavirske igre, je prav, da izpostavimo tiste , ki so v posameznih kategorijah dosegli najvišje število točk. V 1A kategoriji se je najbolj izkazala Ana Žunič iz CGV Koper, GŠ Koper, njena mentorica je Nadja Žerjal, v 1B kategoriji je bil najboljši Alej Pekica iz CGV Koper, GŠ Koper, ki pouk klavirja obiskuje pri Bojanu Glavini, Urška Babič je člane komisije prepričala s svojo virtuozno igro in prejela visoko število točk (99.33). Tekmovala je v 1C kategoriji, njen mentor pa je Sijavuš Gadžijev. Pod mentorstvom istega profesorja je v 2A kategoriji zablestel Rok Palčič. Prejel je absolutnih 100 točk, komisija mu je zato dodelila tudi posebno nagrado za najboljše ocenjenega tekmovalca.

Pedagoško delo se navadno potrjuje skozi uspehe, ki jih dosegajo učenci na regijskih, državnih ali mednarodnih tekmovanjih. In letošnje tekmovanje je pokazatelj visoke kvalitete klavirske igre na primorskem, za katerim stojijo predani pedagogi, ki so za učenčev uspeh pripravljeni porabiti marsikatero prosto urico. S takim delom naših učiteljev je prihodnost videti plodna in ustvarjalna.

 

Suzana Furlan Mitev