UVODNE MISLI

 

˝Primorska sozvočja nudijo odprt prostor vsakovrstnim idejam, pobudam, komentarjem, pismom, tudi polemikam. Edino na tak način lahko tudi nastajajo in upravičijo svoj namen, zato se zahvaljujem vsem, ki ste se s svojimi prispevki odzvali povabilu k sodelovanju. Seveda ste pri ustvarjanju naslednjih številk vabljeni in dobrodošli prav vsi.

(iz Uvodnih misli urednika k 1. številki Primorskih sozvočij)

 

˝…Koncept popolne odprtosti je nadvse perspektiven in bo omogočal tudi konfrontacijo idej.˝

(iz članka J. Štucina ˝Prva številka revije Primorska sozvočja˝, Primorske novice 4. 1. 2000)

 

˝Revija Primorska sozvočja je prerasla primorske okvire, zato bo potrebno sklicati uredniški odbor, podrobneje določiti uredniško politiko revije, vse tekste pred objavo obvezno lektorirati…˝

(iz Zapisnika s seje ravnateljev ZPGŠ na Bledu 3. 4. 2001)

 

 

Ko se postavi pod vprašaj osnovni namen, oziroma smisel nekega početja - v tem primeru ustvarjanja naše revije - potem je poleg temeljitega razmisleka potrebno tudi nekaj storiti, spremeniti.

Vsi se strinjamo, da je vedno potrebno napredovati in stremeti k še boljšemu, kvalitetnejšemu. Nikakor pa pri tem ne smemo pozabiti na bistvo, oziroma osnovni namen določenega početja. Primorska sozvočja so brezplačna revija. Vsi v uredniškem odboru in sodelavci delujemo ljubiteljsko, iz prepričanja, da bo to delo pripomoglo k skupnemu razvoju glasbenih šol. Prispevki nastajajo z veliko dobre volje in predvsem ob medsebojnem spodbujanju in zavzemanju vseh nas, ki ustvarjamo revijo. Če ravnatelji ZPGŠ menijo, da smo ˝prerasli primorske okvire in da bo potrebno podrobneje določiti uredniško politiko revije˝, oziroma selekcionirati članke glede na kvaliteto (?) in s tem postaviti naše delo na nek drugi (profesionalni ?) nivo, potem je mogoče res čas za spremembe. Uredniška politika petih številk naše revije je zajeta v uvodnem citatu na tej strani, nova razmišljanja o prihodnosti revije pa zahtevajo tudi nove ljudi, ki jo bodo urejali.

Člani ožjega uredniškega odbora  Nadja Žerjal, Friderik King in Bojan Glavina menimo, da se z drugačnim konceptom in načinom ustvarjanja revije bistveno spremeni tudi smisel zaradi katerega smo Sozvočja začeli ustvarjati. Zato se ob našem slovesu zahvaljujemo vsem kolegicam in kolegom v odboru, našim številnim dopisnikom in tudi vsem ostalim bralcem za sodelovanje in skupno ustvarjanje.

 

            Ko listam po prejšnjih številkah Sozvočij, se vedno bolj zavedam močnega in bogatega utripa glasbenih dogodkov, ki so se zvrstili (in se še vrstijo) v poldrugem letu izhajanja naše revije. In zelo lep občutek je, da ta utrip ustvarjamo vsi skupaj  pedagogi, naši mladi glasbeniki, ljubitelji glasbe…To, da znamo ovrednotiti in ozavestiti našo dejavnost, dosežke in uspehe tudi skozi pisano besedo, pa našemu početju daje še dodatni in globlji pomen.

Primorskim sozvočjem zato želim še veliko opusov, napolnjenih z bogatimi harmonijami, ki jih na Primorskem nikoli ne bo zmanjkalo.

 

Bojan Glavina