NEKAJ BESED O HARMONIKARSKEM ORKESTRU ZPGŠ...

 

Zamisel o ustanovitvi skupnega harmonikarskega orkestra primorskih glasbenih šol, ki je nastala lansko šolsko leto ob priliki prvega srečanja harmonikarskih orkestrov Slovenije 21.aprila na Jesenicah se po dosedanjih uspehih nadaljuje. K projektu je pristopilo več glasbenih šol z obeh strani meje, in sicer GŠ Ajdovščina, GŠ Nova Gorica, GŠ Sežana, GŠ Ilirska Bistrica, GŠ Vrhnika in GM Marija Kogoja iz Trsta s podružnicama v Boljuncu in Sovodnjah, ki so združile svoje moči, da je nastal skoraj 30- članski orkester, za katerega smo vsi zelo navdušeni.

 

Poleg dobrih gojencev so nam letos priskočili na pomoč tudi nekateri pedagogi harmonike, ki so pokazali veliko zanimanja za igranje v taki harmonikarski zasedbi. Poleg harmonikarjev pa je treba omeniti tudi igralce  drugih glasbil, ki imajo važno vlogo v harmonikarskem orkestru, kot so klavir, sintesajzerji in tolkala.

 

Za izpeljavo tega zanimivega projekta je bilo, zlasti na začetku, nemalo težav zaradi prostorskih in organizacijskih problemov, ki so v glavnem vezani na potek skupnih vaj, na pripravljanje novih skladb in na načrtovanje koncertnih in tekmovalnih sporedov. Vendar  člane ansambla vežeta želja in volja po novih glasbenih doživetjih, in zlasti na nastopih se veselimo ob skupnem muziciranju. Naš dirigent, prof. Claudio Furlan, in pedagogi, ki z njim tesno sodelujejo, so do sedaj še kar precej truda vložili za pripravo orkestra: najprej z izbiro in pripravo skladb ter razdelitvijo posameznih glasov, nato še z raznimi posameznimi in sekcijskimi vajami.

 

Vaje so se z letošnjim šolskim letom takoj začele in so sedaj v polnem teku. Skupne vaje so do sedaj potekale v Sežani, Boljuncu in v Novi Gorici. Orkester trenutno pripravlja Haifisch-Variationen iz znane Weilove teme iz opere za tri groše in Introdukcijo s scherzom-toccato sodobnega ruskega skladatelja Genadija Černova.

 

V zimskih mesecih so v načrtih številni nastopi in koncerti harmonikarskega orkestra, tudi v krajih, kjer so člani orkestra doma. Na teh nastopih bomo predstavili stilno različne skladbe: resne, nežne in zabavne, ker bi radi v našem repertoarju imeli za vsakogar nekaj. Seveda pridejo v poštev tudi skladbe, ki jih je orkester predstavil na srečanju slovenskih harmonikarskih orkestrov aprila 2001 na Jesenicah, in sicer 4. st. Rauhove suite Prizor iz velemesta, 3. st. Jacobijeve Sinfonične suite in Abreujev živahni Tico-tico.

                                         

Erik Kuret