IZID DELOVNIH ZVEZKOV »VESELO DO GLASBE« AVTORICE ALENKE PERIC

 

Ime prof. Alenke Peric, učiteljice nauka o glasbi na GŠ Nova Gorica, med učitelji in najmlajšimi častilci glasbene muze ni neznano. S svojim delovnim zvezkom za pouk v pripravnici  z naslovom Pojmo in igrajmo!, ki je izšel leta 1998 pri založbi Debora, na zanimiv, nazoren  ter ob  uporabi učnih vsebin pester način, otrokom odstira uvodna poglavja v doživljajski, analitični in preko igre na kljunasto flavto praktični vidik glasbe.

            Tenkočutni opazovalki otroškega kognitivnega in emotivnega sveta  ni ostalo skrito, da se prve težave pri razumevanju glasbenih vsebin začenjajo v 1. razredu nauka o glasbi in se s postopnim širjenjem in težino snovi stopnjujejo v naslednjih razredih. Pri literaturi, ki je dosegljiva na slovenskem tržišču, je pogrešala tako, ki bi otrokom na zabaven, privlačen in učinkovit način olajšala učenje tistega zoprnega področja glasbe, ki mu pravimo teorija. Pri iskanju poti do hitrejšega zapisa in branja not, usvajanja dur-molovega lestvičnega  sistema in intervalov so ji bili v pomoč učenci in lastni otroci. Opazovala jih je pri reševanju posameznih nalog, ugotavljala, katere oblike vaj radi rešujejo, katere vsebine delajo več težav  in kakšni so učni rezultati. Vaje, ki jih sicer otroci mukoma rešujejo, so v obliki križank, rebusov, ugank, razvrščanja, povezovanja in izbiranja postale zanimive, učenje prijetnejše, znanje pa trdnejše in trajnejše.

            Od zamisli do uresničitve  treh delovnih zvezkov, ki zajemajo učne vsebine, predpisane za 1., 2., ter 3. razred nauka o glasbi, je minilo kar sedem let. Avtorica vidi v tem prednost, saj so naloge večkrat preizkušene, dopolnjene in dodelane. Delovni zvezki so razdeljeni na dve poglavji: Učna vsebina in zbirka vaj. Učna vsebina je podana pisno in slikovno, kar zagotavlja ustrezno razlago tako slušnim kot vizualnim tipom otrok. Damjana Plešnar, ki je z izrednim estetskim čutom oblikovala vse tri zvezke, je kot »vodilni motiv« izbrala fantka s kapo osminke, ki razlaga glasbene vsebine in usmerja učence pri reševanju nalog. Vsebine so podkrepljene s primeri iz glasbene literature, saj je to pogoj, da jih učenci slušno osmislijo, znanje pa uporabijo pri analizi konkretnih primerov. Zbirka vaj sledi didaktičnemu načelu postopnosti od lažjega k težjemu, od konkretnega k abstraktnemu.

            Glasbena šola Nova Gorica je izjemni dogodek in doslej edino avtorico glasbenih edicij v več kot petdesetletni zgodovini šole počastila z javno predstavitvijo 15.marca v kinodvorani v Šempetru. Številne kolege, starše in učence je s slavnostno besedo nagovoril župan občine Šempeter-Vrtojba, o izidu zvezkov pa je poročal tudi goriški časopis »Oko«.

            Nove edicije bodo obogatile naš predmet in vanj vnesle svežino pod enim pogojem, ki ga je s tehtnimi besedami  podčrtala prof. Periceva: »Nobeno, še tako idealno sredstvo samo po sebi ne daje rezultatov. Zvezke je potrebno uporabljati, naloge reševati. Za nekoga je dovolj enkrat, za drugega pa večkrat. Delovni zvezki so uporabni v šoli, predvsem pa za samostojno delo doma. Zato pričakujem, da bodo učenci radi opravljali naloge doma, tako bo v šoli več časa za druga področja nauka o glasbi: solfeggio, poslušanje glasbe, ustvarjalnost in interpretacijo primerov iz glasbene literature«.

 

Patricija Rutar-Valič