PRIMORSKA SOZVOČJA

glasilo Zveze primorskih glasbenih šol

 

Izvršni uredniški odbor:

Bojan Glavina, glavni urednik

Nadja Žerjal, namestnica urednika

Friderik King, tehnični urednik in oblikovalec

Jože Hočevar, lektor

 

 

Predstavniki šol v uredniškem odboru: Vesna Soban (GŠ Vrhnika)

                                                              Claudio Furlan (GM Marij Kogoj, Trst)

                                                              Bojan Glavina (GŠ Piran)

                                                              Tatjana Grahelj (GŠ Idrija)

                                                              Darinka Jug (GŠ Izola)

                                                              Tatjana Škerlj (GŠ Frana Gerbiča, Cerknica)

                                                              Valentina Pavio (SCGV E. Komel, Gorica)

                                                              Alenka Podgornik-Miklavec (GŠ Sežana)

                                                              Edvard Popit (GŠ Postojna)

                                                              Jerica Rudolf (GŠ Ajdovščina)

                                                              Patricija Rutar-Valič (GŠ Nova Gorica)

                                                              Marija Slosar-Lenarčič (GŠ Ilirska Bistrica)

                                                              Jožek Štucin (GŠ Tolmin)

                                                              Nuša Umer (GŠ Koper)

 

Izdajatelj in založnik: Zveza primorskih glasbenih šol

Izvedba: Degraf

Naklada: 800 izvodov

       ISSN 1580-3635