NOVO - BALET  NA  GLASBENI  ŠOLI  V  KOPRU

 

Zametki plesne dejavnosti na Slovenski obali so neposredno vezani na ustvarjalno-pedagoške napore Centra za glasbeno vzgojo Koper. Glasbena šola Koper, ki je začela delovali leta 1948 v Portorožu, je imela tudi oddelek za ples. Tako so bili že pred štiriinpetdesetimi leti, ko je v Ljubljani začela delovati tudi prva Državna baletna šola, postavljeni temelji plesni tradiciji na Primorskem. V več kot dvajsetih letih delovanja sta zakonca Stanislav Hiti in Vuka Hiti-Kumar z veliko predanostjo in neizčrpno energijo vzgajala mlade plesalce v klasični baletni tehniki, v sodobnem plesu in folklori.

Nekateri njuni gojenci so kasneje šolanje nadaljevali na ljubljanski baletni šoli, veliko več pa jih je svoje znanje in pridobljene izkušnje posredovalo skozi pedagoško delo s skupinami, ki še danes vzdržujejo plesno kulturno na južnem Primorskem. Vzdržujejo - kajti po letu 1975 je baletna šola zamrla. Od takrat dalje Obala še ni doživela podobnega razmaha in tako visoke stopnje kakovosti na področju plesnega ustvarjanja.

            Kar nekaj glasbenih šol po Sloveniji nudi osnovnošolcem tudi baletno izobraževanje. Ker so le vrata obalnih glasbenih šol ostala zaprta za plesno nadarjene otroke smo v letošnjem šolskem letu na Centru za glasbeno vzgojo Koper - Glasbena šola Koper oblikovali štiri baletne skupine, ki jih poučuje Manjana Milostnik.

            Želja staršev otrok in pedagogov na CGV pa je, da bi tudi ples vključili v našo redno dejavnost vzgoje in izobraževanja. Zato bomo v naslednjem šolskem letu pričeli tudi z baletnim izobraževanjem.

 

 

 

 

Z institucionalnim baletnim izobraževanjem bodo učenci, ki bodo obiskovali balet na GŠ Koper, pridobivali izkušnje in znanja za vključevanje v plesne skupine. Zlasti  pa bo dragoceno tisto pridobljeno znanje, ki jim bo omogočilo nadaljnje plesno izobraževanje. GŠ Koper bo program plesnega izobraževanja izvajala po Zakonu o glasbenih šolah, ki vključuje tudi baletno izobraževanje. CGV bo učencem, ki bodo izkazali potrebno plesno nadarjenost zagotavljal možnost optimalnega razvoja sposobnosti in specifične nadarjenosti ter sistematično pridobivanje znanj, upoštevaje razlike v hitrosti in načinu razvoja in učenja. Strokovni delavci bodo odgovorno sledili  zahtevanim ciljem programa, to je predvidenih standardov znanja. Še zlasti pa bo poskrbljeno za plesni razvoj izredno nadarjenih učencev.

 

Marija Gombač