OTROŠKA LJUDSKA PESEM ŽIVI MED NAJMLAJŠIMI

Koncert Glasbene šole Nova Gorica

 

          V Kulturnem domu v Novi Gorici so se dne 4. aprila predstavili najmlajši učenci Glasbene šole Nova Gorica in podružnične šole Šempeter. Radoživ in spontan glasbeni nastop nas je popeljal v svet otroškega ljudskega izročila slovenskih pokrajin. Znova se je potrdilo, da je v ljudski glasbi nekaj nadčasovnega, da je ljudsko izročilo bogastvo za sedanjost in prihodnost.

          Kot pretanjeni poznavalci otrokovega emocionalnega sveta so mentorji izbrali nekatere bisere iz zakladnice otroških ljudskih pesmi in jih predstavili v celostni podobi v smislu povezovanja zvoka, besede, giba, plesa, Orffovih instrumentov, kljunaste flavte in klavirja. Celovito razumevanje in doživljanje zvočnih struktur je izredno pomembno, saj imajo otroci do sedmega leta starosti, ko še niso izpostavljeni intelektualizaciji, najmočneje razvito abstraktno zvočno inteligenco. Prav ljudska glasba, ki se je prebila v naš čas, pa je nastala med povsem drugače usmerjenimi nosilci, ki so zvok oblikovali in doživljali mnogo bolj intuitivno in senzibilno. Ravno zato otroška ljudska pesem omogoča otrokom široko zaznavo in občutenje zvoka in tona. Otroci so v skupnem muziciranju pokazali spontan občutek za povezanost besede, zvoka in giba, ki se danes pogosto izgublja. Trojstvo besede, zvoka in giba so poznali že stari Grki pod imenom muziké, najdlje pa se je ohranilo v rezijanski ljudski glasbi (Terlep 1994).                                                                              

            Zvok in tematika verbaliziranih zvočnih obrazcev ljudskih pesmi sta nas vodila od primorskih variant (Drežniška, Mati kuha kafe) do gorenjskih, koroških in rezijanskih različic. Poslušalce je navdušila rezijanska pesem v tipični instrumentalni izvedbi violine in basa oziroma citire in bunkule. Lepote belokranjskega ljudskega izročila so otroci predstavili s plesnima pesmima Adlešičko kolo in Lepa Anka, na Dolenjsko pa nas je popeljala šaljiva Abrahamova procesija.

Koncert je zaokrožila poskočna plesna oziroma svatbena pesem Marko skače, ki je med otroki zelo priljubljena, dejansko pa izvira iz ljudske zakladnice odraslih.

          Zahvala za prisrčen in doživet nastop velja oblikovalki glasbenega projekta z naslovom Hodil po zemlji sem naši in pil nje prelesti prof. Patriciji Rutar  Valič in sodelavcem prof. Nataši Klanjšček, Alenki Peric, Mojci Maver  Podbersič, Borisu Vodopivcu ter avtorju in izvajalcu klavirskih priredb prof. Pavlu Pahorju. Želimo si, da bi otroška ljudska pesem, kot smo jo doživeli na koncertu Glasbene šole Nova Gorica, s svojo lepoto, univerzalnostjo in specifičnostjo še večkrat obiskala glasbene odre in sobivala v našem prostoru kot živa tradicija. Ali kakor pravi Igor Stravinski v Glasbeni poetiki: »Prava tradicija ni priča zaključene preteklosti; je živa moč, ki spodbuja in pojasnjuje sedanjost« (Stravinski 1998;41).

 

Mojca Bizjak