PRVO PRIMORSKO TEKMOVANJE KOMORNIH SKUPIN S PIHALI

 

              Muziciranje v duu, triu ali kvartetu je bistven in nepogrešljiv način spoznavanja glasbe, saj vsak posameznik neposredno prispeva svoj delež v ustvarjanje glasbe, obenem pa upošteva soigralce in se jim aktivno odziva. V tej medsebojni komunikaciji se preko »zvočnega pogovora« skupno izgrajuje podoba določene skladbe, muziciranje vsakega člana skupine pa dobi še dodaten pomen. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati dragocenosi tovrstnih izkušenj, ne samo v glasbenem pomenu, ampak ne nazadnje tudi v socializaciji mladega umetnika.

              In kakšno je stanje na področju komornega muziciranja v slovenskih glasbenih šolah? Na kratko: ukvarjanje s komornimi sestavi mladih glasbenikov je več ali manj prepuščeno posameznim zagnanim učiteljem, njihovo delo pa še zdaleč ni dovolj ovrednoteno glede na sam pomen komornega muziciranja. Načeloma naj bi vsak učenec glasbene šole imel možnost igranja v komorni skupini, v praksi pa so stvari precej drugačne.

              Zato je toliko bolj vredno hvale, da se je na 1. primorsko tekmovanje komornih skupin s pihali, ki je potekalo 6. aprila 2002 v dvorani GŠ Ilirska Bistrica, prijavilo kar 16 raznovrstnih sestavov iz enajstih primorkih šol  Tolmina, Izole, Pirana, Kopra, Gorice, Trsta, Sežane, Nove Gorice, Logatca, Idrije in Ilirske Bistrice.

 

            Pobudo za tekmovanje je dal primorski aktiv flavtistov, ki ga vodi prof. Adnan Zubčević. Glasbeniki so tekmovali v treh starostnih kategorijah (do 11, 15 in 19 let), v ocenjevalni žiriji pa sta poleg štirih profesorjev flavte bila tudi oboistka in fagotist.

              Pestrost zasedb, v katerih so se poleg prečne in kljunaste flavte zvrstila še glasbila, kot so violina, kitara, violončelo, klarinet, fagot in klavir, ter precej visoka stopnja usklajenosti v muziciranju sta prispevali k ugodnemu vtisu s celotnega tekmovanja. Tudi zaključni koncert najbolje ocenjenih je bil prijetno in kakovostno doživetje za številne poslušalce.

              Med nastopajočimi je zablestel kvartet »Alikvoti« (sestavljajo ga dijaki koprske umetniške gimnazije), ki je z doživeto in temperamentno izvedbo skladb Vladimirja Lovca in Bojana Glavine osvojil maksimalno število točk (100) in prvo nagrado. Zelo blizu so se uvrstile tudi koprske flavtistke  kvartet in tercet, ki so bile ocenjene s po 99 točkami in dvema drugima nagradama, vsi trije sestavi pa delujejo pod mentorskim vodstvom prof. Alenke Zupan.

              Nagrajene skupine so bile še: trio kljunastih flavt z 2. nagrado in trio prečnih flavt s 3. nagrado  obe skupini sta iz GM »M. Kogoj« Trst, mentorice Erike Slama,

ter baročni kvartet iz Il. Bistrice mentorja Adnana Zubčevića s 3. nagrado.

Slišali smo tudi krstno izvedbo Male suite za tri kljunaste flavte skladatelja B.Glavine, napisane prav za to priložnost in posvečene triu iz Idrije pod mentorskim vodstvom prof. Milojke Bizjak; ki jo je trio tudi izvedel.

              Sicer pa so si vsi sodelojoči več kot zaslužili osvojena zlata, srebrna in bronasta priznanja in si v medsebojnem soočenju nabrali nova znanja in izkušnje.

Vse pohvale si zasluži tudi organizator, GŠ Ilirska Bistrica, z upanjem, da bo tekmovanje postalo tradicionalno.

 

Bojan Glavina