Generalno zasedanje evropske zveze glasbenih tekmovanj za mladino v Španiji

 

V sredozemskem letovišču Altea v Španiji je od 18. do 21. oktobra potekalo generalno zasedanje Evropske zveze glasbenih tekmovanj za mladino  EMCY. Slovenija je članica te zveze, v katero je včlanjenih že 24 nacionalnih in 26 mednarodnih tekmovanj iz 28. evropskih držav, že od leta 1992.  Te dni praznujejo v Sloveniji deseto obletnico ustanovitve Sveta za glasbeno izobraževanje Republike Slovenije, čigar ena od komisij je tudi Komisija za glasbena tekmovanja  TEMSIG. TEMSIG je član EMCY-ja od 18. oktobra 1992, ko je bilo v Cankarjevem domu v Ljubljani generalno zasedanje EMCY in je Slovenija postala članica kar z dvema tekmovanjema, in sicer kot organizatorica nacionalnega tekmovanja mladih glasbenikov in kot organizatorica Evropskega tekmovanja mladih orglavcev, ki je vsaka tri leta v Ljubljani.

            Na zasedanju v Španiji so delegati osemindvajsetih tekmovanj iz tako rekoč vseh predelov Evrope poročali o dosedanjem poteku tekmovanj in o načrtih zanje. Za Slovenijo sta poročala prof. Saša Potisk kot v.d. predsednika TEMSIG-a in prof. Lovro Sodja za Evropsko tekmovanje mladih orglavcev v Ljubljani, čigar predsednik organizacijskega odbora je od prvega tekmovanja leta 1989 dalje. Peto evropsko orgelsko tekmovanje je bilo septembra 2001 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Sodja je v Altei predstavil tudi Bilten tega orgelskega tekmovanja in dvojno zgoščenko (CD) s posnetki dveh koncertov nagrajencev 31. državnega tekmovanja mladih glasbenikov, ki sta bila marca letos v Ljubljani in Mariboru.

            V Altei je bila tudi konferenca predstavnikov radijskih postaj, članic EBU, ki so z delegati EMCY-ja razpravljali o povezavi in sodelovanju  glasbenih tekmovanj iz vse Evrope z radijskimi postajami.

            EMCY prireja vsako leto tudi evropska glasbena tekmovanja za mladino. Táko tekmovanje za trobento in klavirski duo bi moralo biti tiste dni tudi v Altei. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev so španski organizatorji tekmovanje preložili na pomlad. Slovenija je imela prijavljenega enega trobentarja in klavirski duo. Verjetno bo prva etapa odloženega tekmovanja potekala s pomočjo poslanih tonskih posnetkov, žirija bo pa odločila, kateri tekmovalci bodo igrali v finalu, ki bo po vsej verjetnosti v Altei za trobento in v Nemčiji  za klavirski duo.  Že septembra leta 2003 pa bo redno evropsko tekmovanje za oboo in fagot solo ter za klavirski trio v Linzu. Organiziralo ga bo avstrijsko zvezno tekmovanje Musik der Jugend. Sredstva so zagotovljena, kar sta potrdila tudi prisotna avstrijska delegata iz Linza.

            Na zaključku generalnega zasedanja so delegati izvolili nov izvršni odbor EMCY, ki ga bo še naprej vodil dosedanji predsednik Hans Peter Pairott iz Münchna, v njem pa je poleg predstavnikov tekmovanj iz Nemčije, Španije in Italije tudi prof. Lovro Sodja iz Ljubljane.

Lovro Sodja