ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL
TEKMOVANJA MLADIH SLOVENSKIH GLASBENIKOV (TEMSIG)


PRIMORSKO TEKMOVANJE

MLADIH PIANISTOV 2015
 

SPOREDI TEKMOVALCEV


KLAVIR
Petek 10. in sobota 11. aprila 2015 / Glasbena šola Nova Gorica

Knjižica za tisk: A5 format / A4 format (prelom)

Prošnja za posnetek
(Tekmovalci lahko pošljejo izpolnjeno prošnjo na GŠ Nova Gorica)

 

1.c kategorija     kategorija Začetniki     2.a  in 2.b. kategorija     1.a kategorija     1.b kategorija     Organizacija     Petek, 10. aprila 2015, ob 9. uri

  1.c KATEGORIJA

TOČKE PRIZNANJE

1

Visintin Katarina
Roj.: 02.03.2001
Glasbena matica Gorica
Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli
  ZLATO PRIZNANJE
 

2

Ban Izak
Roj.: 07.08.2001
Glasbena šola Sežana
Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli
  ZLATO PRIZNANJE

3

Gorše Lara
Roj.: 10.03.2000
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
Učiteljica: Ana Knez
98,33 ZLATO PRIZNANJE
1. mesto

4

Ibic Maja
Roj.: 28.07.2000
Glasbena šola Koper
Učiteljica: Aleksandra Alavanja Drucker
  ZLATO PRIZNANJE

 

5

Kravanja Vida
Roj.: 14.02.2000
Zasebnik
Učiteljica: Tatjana Cimprič
  SREBRNO PRIZNANJE

6

Orel Mirjam
Roj.: 02.06.2000
Glasbena šola Sežana
Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli
  ZLATO PRIZNANJE

 

7

Peroša Katarina
Roj.: 10.12.2001
Glasbena šola Koper
Učitelj: Denys Masliuk
95,00 ZLATO PRIZNANJE
3. mesto

 

8

Rojnić Larisa
Roj.: 14.3.2001
Glasbena šola Koper
Učiteljica: Valentina Češnjevar
96,33 ZLATO PRIZNANJE
2. mesto

 

9

Saksida Špela
Roj.: 17.07.2000
Glasbena šola Nova Gorica
Učiteljica: Vlasta Vižintin
  SREBRNO PRIZNANJE

 

10

Šavli Karolina
Roj.: 26.11.2001
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
Učiteljica: Marko Stajnko
  BRONASTO PRIZNANJE

 

11

Šinkovec Taša
Roj.: 04.12.2000
Glasbena šola Koper - podružnica Piran
Učiteljica: Aleksandra Češnjevar Glavina
  SREBRNO PRIZNANJE

 

12

Špringer Christian
Roj.: 20.03.2000
Gimnazija Koper - VGI
Učiteljica: Selma Chicco Hajdin
  /

13

Štrukelj Pahović Rea
Roj.: 16.11.2000
Glasbena šola Koper - podružnica Piran
Učiteljica: Aleksandra Češnjevar Glavina
  ZLATO PRIZNANJE
 

 

1.c kategorija     kategorija Začetniki     2.a  in 2.b. kategorija     1.a kategorija     1.b kategorija     Organizacija


      
Petek, 10. aprila 2015, ob 15. uri

  KATEGORIJA ZAČETNIKI

TOČKE

PRIZNANJE

1

Vezjak Pavla
Roj.: 20.04.2006
Slovenski center za glasbeno vzgojo
Emil Komel Gorica
Učiteljica: Michela De Castro
93,67 ZLATO PRIZNANJE
3. mesto

 

2

Bizjak Ema
Roj.: 07.04.2006
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
Učitelj: Marko Kanalec
 

ZLATO PRIZNANJE
 

3

Božič Vid
Roj.: 19.01.2006
Glasbena šola Koper
Učiteljica: Selma Chicco Hajdin
95,33 ZLATO PRIZNANJE
1. mesto

4

Cante Julija
Roj.: 18.11.2006
Glasbena matica Trst
Učiteljica: Beatrice Zonta
  SREBRNO PRIZNANJE

5

Dolgan Tajda
Roj.: 16.07.2006
Glasbena šola Postojna
Učiteljica: Saša Crnobrnič
  SREBRNO PRIZNANJE

 

6

Gergolet Milena
Roj.: 17.10.2016
Glasbena matica Gorica
Učiteljica: Jana Drassich
  SREBRNO PRIZNANJE

 

7

Gorjanc Sara
Roj.: 18.02.2006
Glasbena šola Logatec
Učiteljica: Lara Klun
  SREBRNO PRIZNANJE

 

8

Hvalič Neža
Roj.: 19. 09. 2006
Glasbena šola Nova Gorica
Učiteljica: Andreja Konjedic Lenardič
  BRONASTO PRIZNANJE

 

9

Ilijev Jordan
Roj.: 26.07.2006
Glasbena matica Trst
Učiteljica: Petra Grassi
  /

10

Košuta Goran
Roj.: 10.08.2007
Glasbena matica Trst
Učiteljica: Claudia Sedmach
  /

11

Petejan Ema
Roj.: 01.10.2007
Glasbena matica Trst
Učiteljica: Petra Grassi
95,00 ZLATO PRIZNANJE
2. mesto
Posebno priznanje za najboljšo izvedbo sodobne skladbe

12

Praček Nika
Roj.: 19.10.2006
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
Učiteljica: Ana Knez

  ZLATO PRIZNANJE
 

13

Savič Tisa
Roj.: 27.03.2006
Glasbena šola Sežana
Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli
  ZLATO PRIZNANJE
 

14

Smrtnik Veronika
Roj.: 02.04.2006
Glasbena šola Vrhnika
Učiteljica: Kaja Stražar
  ZLATO PRIZNANJE
 

 

1.c kategorija     kategorija Začetniki     2.a  in 2.b. kategorija     1.a kategorija     1.b kategorija     Organizacija

 

     Petek, 10. aprila 2015, ob 17:30

  2.a KATEGORIJA

TOČKE PRIZNANJE

1

Villalva Alessandro
Roj.: 09.08.1998
Glasbena šola: SCGV Emil Komel
Učitelj: Sijavuš Gadjiev
99,00 ZLATO PRIZNANJE
1. mesto

 

2

Zuliani Max
Roj.: 30.12.1998
Glasbena matica Trst
Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli
97,00 ZLATO PRIZNANJE
2. mesto
Posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja

3

Kravos Simon
Roj.: 11.10.1999
Glasbena matica Trst
Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli
95,33 ZLATO PRIZNANJE
3. mesto

4

Mislej Jernej
Roj.: 25.03.1998
Glasbena šola Postojna
Učiteljica: Helena Plesničar
  SREBRNO PRIZNANJE

 

  2.b KATEGORIJA

TOČKE

PRIZNANJE

1

Pregeljc Mojca
Roj.: 02.02.1997
Gimnazija Koper - UG
Učiteljica: Aleksandra Alavanja Drucker
 

SREBRNO PRIZNANJE

 

1.c kategorija     kategorija Začetniki     2.a  in 2.b. kategorija     1.a kategorija     1.b kategorija     Organizacija

 

     Sobota, 11. aprila 2015, ob 9. uri

  1.a KATEGORIJA

TOČKE

PRIZNANJE

1

Žbogar Jure
Roj.: 07.05.2005
Glasbena šola Nova Gorica
Učitelj: Pavel Pahor
  SREBRNO PRIZNANJE

 

2

Blažek Nina
Roj.: 25.02.2005
Glasbena šola Postojna
Učiteljica: Saša Crnobrnič
96,00 ZLATO PRIZNANJE
3. mesto

3

Bolčina Patricija
Roj.: 17.10.2004
Glasbena šola Idrija
Učiteljica: Tatjana Grahelj
  ZLATO PRIZNANJE

4

Crasnich Ilaria
Roj.: 22.10.2004
Glasbena matica Gorica
Učiteljica: Jana Drassich
  SREBRNO PRIZNANJE

5

Češnjevar Ušumović Nastasja
Roj.: 01.06.2004
Glasbena šola Koper
Učiteljica: Valentina Češnjevar
99,00 ZLATO PRIZNANJE
1. mesto
Posebno priznanje za najbolj obetavno tekmovalko 1. a kategorije

6

Dekleva Ana
Roj.: 20.01.2004
Glasbena šola Postojna
Učiteljica: Saša Crnobrnič
  SREBRNO PRIZNANJE

 

7

Godnič Petra
Roj.: 12.05.2005
Glasbena matica Gorica
Učiteljica: Beatrice Zonta
  SREBRNO PRIZNANJE

 

8

Hladnik Liza
Roj.: 01.08.2004
Glasbena šola Vrhnika
Učiteljica: Kaja Stražar
  SREBRNO PRIZNANJE

 

9

Jakovac Hana
Roj.: 21.05.2004
Glasbena šola Koper
Učiteljica: Valentina Češnjevar
  SREBRNO PRIZNANJE

 

10

Kacin Anže
Roj.: 18.05.2004
Glasbena šola Idrija
Učiteljica: Tatjana Grahelj
  ZLATO PRIZNANJE

 

11

Košuta Anastazija Marija
Roj.: 07.06.2005
Glasbena šola Nova Gorica
Učitelj: Pavel Pahor
  SREBRNO PRIZNANJE

 

12

Mladovan Vid
Roj.: 04.08.2005
Glasbena šola Nova Gorica
Učiteljica: Barbara Mačkić
  ZLATO PRIZNANJE

 

13

Radman Tadej
Roj.: 04.08.2004
Glasbena šola Koper - podružnica Piran
Učiteljica: Sanja Šehić
  SREBRNO PRIZNANJE

 

14

Reid Alina Catherine
Roj.: 28.06.2005
Glasbena šola Koper
Učiteljica: Valentina Češnjevar
  SREBRNO PRIZNANJE

 

15 Spasenić Likar Sinja
Roj.: 17.5.2004
Glasbena šola Sežana
Učiteljica: Ingrid Tavčar
  ZLATO PRIZNANJE

 

16 Stanišić Jana
Roj.: 01.12.2004
Glasbena šola Vrhnika
Učiteljica: Kaja Stražar
96,33 ZLATO PRIZNANJE
2. mesto

 

17 Šavli Erika
Roj.: 08.07.2004
Glasbena šola Nova Gorica
Učitelj: Miha Štokelj
96,00 ZLATO PRIZNANJE
3. mesto

 

18 Šuligoj Žiga
Roj.: 04.06.2004
Glasbena šola Nova Gorica
Učiteljica: Andreja Konjedic Lenardič
  SREBRNO PRIZNANJE

 

19 Tominec Tinkara
Roj.: 21.01.2005
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
Učiteljica: Ana Knez
  SREBRNO PRIZNANJE

 

 

1.c kategorija     kategorija Začetniki     2.a  in 2.b. kategorija     1.a kategorija     1.b kategorija     Organizacija


    
Sobota, 11. aprila 2015, ob 14. uri

  1.b KATEGORIJA

TOČKE

PRIZNANJE

1

Flander Lara
Roj.: 02.03.2003
Glasbena šola Tolmin
Učiteljica: Hermina Jakopič
  ZLATO PRIZNANJE

 

2

Gombač Vita
Roj.: 21.02.2003
Glasbena šola Sežana
Učiteljica: Tamara Ražem Locatelli
  /

3

Gorše Nika
Roj.: 19.3.2003
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
Učiteljica: Ana Knez
  ZLATO PRIZNANJE

 

4

Ibic Vid
Roj.: 6.2.2002
Glasbena šola Koper
Učiteljica: Selma Chicco Hajdin
100,00 ZLATO PRIZNANJE
1. mesto
Posebno priznanje za najvišje ocenjenega tekmovalca

5

Kernel Jurij
Roj.: 30.05.2003
Glasbena šola Postojna
Učitelj: Matej Penko
  ZLATO PRIZNANJE

 

6

Kireta Lukavečki Maja
Roj.: 03.04.2002
Glasbena šola Sežana
Učiteljica: Vesna Kireta
  SREBRNO PRIZNANJE

 

7

Lovrečič Aurora
Roj.: 16.01.2003
Glasbena šola Koper - podružnica Piran
Učiteljica: Aleksandra Češnjevar Glavina
  ZLATO PRIZNANJE
Posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja

8

Magajna Katja
Roj.: 13.05.2002
Glasbena šola Postojna
Učiteljica: Snježana Pleše Žagar
  ZLATO PRIZNANJE

 

9

Rupnik Nina
Roj.: 20.6.2003
Glasbena šola Koper - podružnica Piran
Učiteljica: Aleksandra Češnjevar Glavina
97,67 ZLATO PRIZNANJE
3. mesto

 

10

Sbuelz Michela
Roj.: 31.01.2002
Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel Gorica
Učitelj: Sijavuš Gadžijev
99,00 ZLATO PRIZNANJE
2. mesto

 

11

Slokar Enej
Roj.: 13.08.2002
Glasbena šola Postojna
Učiteljica: Helena Plesničar
  SREBRNO PRIZNANJE

 

12

Turk Nicole
Roj.: 27.08.2003
Glasbena šola Koper - podružnica Piran
Učiteljica: Aleksandra Češnjevar Glavina
  ZLATO PRIZNANJE

 

 

1.c kategorija     kategorija Začetniki     2.a  in 2.b. kategorija     1.a kategorija     1.b kategorija     Organizacija

 

     ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

10. in 11., aprila 2015 / Glasbena šola Nova Gorica

SEDEŽ TEKMOVANJA
Glasbena šola Nova Gorica
Cankarjeva 8
Telefon: 05 335 10 50
Faks: 05 335 10 53
E-pošta:
gs.nova-gorica@guest.arnes.si
Internet:
www.glasbena-sola.si

ORGANIZACIJSKI ODBOR
predsednik: Sandi Vrabec, ravnatelj
članici: Barbara Mačkić, Vlasta Vižintin
tajnica žirije: Ingrid Silič

SVET TEKMOVANJA
predsednik: Edvard Popit
članici: Božica Ambrožič, Klavdija Jamšek

RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV
Silvana Vrabec, Alessandro Sluga

RAZPORED TEKMOVANJA

petek, 10.4.2015
1.c kategorija: ob 9.00
Začetniki: ob 15.00
2.a in 2.b kategorija: ob 17.30
sobota, 11.4.2015
1.a kategorija: ob 9.00
1.b kategorija: ob 14.00


ŽIRIJA

predsednik: Mag. Primož Mavrič
članica: Manja Gošnik Vovk
članica: Teresa Trevisan
nadomestna članica: Barbara Mačkić

PODELITEV PRIZNANJ
Koncertna dvorana GŠ Nova Gorica, sobota ob 18.30

 

1.c kategorija     kategorija Začetniki     2.a  in 2.b. kategorija     1.a kategorija     1.b kategorija     Organizacija


Pravila tekmovanja